Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Pracownia Diagnostyki Genetycznej

Pracownia Diagnostyki Genetycznej - logo
Ulica
ul. Gębali 6 (USzD)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
Telefon
+48 81 71 85 211

Informacje ogólne

Pracownia Diagnostyki Genetycznej została utworzona w 2016 roku z inicjatywy Prof. dr hab. n. med. Jerzego R. Kowalczyka. Od 1 .02. 2021 dr hab. n med. Monika Lejman sprawuje funkcje kierownika Pracowni. Pracownia ściśle współpracuje z Działem Diagnostyki Genetycznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego. Znaczna część sprzętu diagnostycznego została zakupiona przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: Aparatura do wykonywania badań mikromacierzowych GC30007G, termocykler, nanodrop. Część wyposażenia została zakupiona dzięki wsparciu Uniwersytetu Medycznego Lublinie: termocyklery oraz thermobrite do denaturacji i hybrydyzacji w procedurze FISH. 8-kapilarowy sekwenator DNA, aparatura do wizualizacji, fluorescencyjny mikroskop AXIO IMAGER Z2 (ZEISS), aparat do reakcji real time Quant Studio5 oraz system Tape Station zostały zakupione z Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej.

 

Tematyka badań naukowych koncentruje się na cytogenetycznych oraz molekularnych badaniach prowadzonych u dzieci z chorobami hematologicznymi.

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2021