Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Klinika Pediatrii i Gastroenterologii

Klinika Pediatrii i Gastroenterologii - logo
Ulica
ul. prof. Antoniego Gębali 6 (USzD)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Pac-Kożuchowska
Stanowisko
Profesor
E-mail
elzbietapackozuchowska@umlub.pl
Telefon
+48 81718 5420

Informacje ogólne

 

Klinika Pediatrii zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób przewodu pokarmowego takich jak: bóle brzucha, przewlekłe biegunki, wymioty, zaparcia, schorzenia przełyku, oparzenia i ciała obce w przełyku i żołądku, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, refluks żołądkowo-przełykowy, schorzenia wątroby i trzustki, krwawienia z przewodu pokarmowego, a także nieswoiste zapalenie jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz alergia przewodu pokarmowego.

 

W oddziale prowadzony jest program terapeutyczny leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna z zastosowaniem immunosupresji oraz leczenia biologicznego, a także program terapeutyczny leczenia Elaprasą mukopolisacharydozy typu II (zespół Huntera). Ponadto prowadzone jest leczenie zatruć lekami, środkami toksycznymi, grzybami oraz diagnostyka niedożywienia i zaburzeń gospodarki lipidowej w różnych schorzeniach u dzieci.


W oddziale zatrudnieni są pediatrzy oraz lekarze ze specjalizacją z gastroenterologii. Udzielane są konsultacje wszystkim oddziałom dziecięcym w makroregionie. W dyspozycji kliniki pozostaje nowoczesny sprzęt umożliwiający szeroką diagnostykę, np. videogastroskop, videokolonoskop, gastroskopy optyczne, pH-metr. W zakresie diagnostyki Klinika wykonuje badania endoskopowe przewodu pokarmowego: gastroduodenoskopię, ezofagoskopię, ileokolonoskopię, a także biopsję jelit i wątroby oraz pHmetrię przełyku z impedancją.Klinika w ramach swojej działalności prowadzi staże i specjalizacje w zakresie pediatrii oraz staże podyplomowe. Współpracuje m.in. z Kliniką Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii Dziecięcej IP CZD w Warszawie, Klinikami Gastroenterologii na terenie Polski, Katedrą i Zakładem Mikrobiologii UM w Lublinie oraz z klinikami i poradniami DSK. Ponadto Klinika jest współorganizatorem konferencji i zjazdów Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych, Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą. Jest organizatorem corocznej Ogólnopolskiej Konferencji „Polska Pediatria – W poszukiwaniu dróg dalszego rozwoju”. Prace prezentowane przez zespół Kliniki na zjazdach naukowych kilkakrotnie były wyróżnione. Pracownicy Oddziału/Kliniki biorą czynny udział w Festiwalu Nauki, dwukrotnie prezentowane prace zajęły I miejsce w kategorii „Najlepszy wykład przygotowany przez pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”. Od kilku lat bardzo aktywnie działa Studenckie Koło Naukowe i prace powstające pod nadzorem Kierownika Kliniki otrzymywały często nagrody i wyróżnienia na Studenckich Konferencjach Naukowych.

 

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2021