Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Dział Zamówień Publicznych

Dział Zamówień Publicznych - logo
Ulica
al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
E-mail
zamowienia@umlub.pl
Nr pokoju
031

Kierownik

Imię i nazwisko
mgr inż. Katarzyna Wójtowicz
Stanowisko
Kierownik Działu
E-mail
katarzyna.wojtowicz@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5272
Nr pokoju
031

Informacje ogólne

Dział Zamówień Publicznych jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie funkcjonującą w pionie Kanclerza.

 

Do zadań Działu należy, w szczególności:

  1. Proponowanie wyboru procedury i trybu postępowania dla zamówień publicznych realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp).
  2. Przygotowywanie projektów pism, czy zarządzeń w sprawie powołania komisji przetargowych.
  3. We współpracy z komisją przetargową, prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne prowadzonych z zastosowaniem ustawy Pzp.
  4. Zabezpieczenie obsługi sekretarskiej oraz proceduralnej pracy komisji przetargowej.
  5. Zamieszczanie w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazywanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej wymaganych ustawą Pzp ogłoszeń związanych z prowadzonymi przez Dział postępowaniami.
  6. Ogłaszanie wyników postępowania.
  7. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie prowadzonych przez Dział spraw.

 

 

 

HARMONOGRAM PRACY DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DNIACH 01.04.2024 – 30.06.2024

Lp.

Imię i Nazwisko

w siedzibie

zdalnie

1.

Joanna Bronisz

poniedziałek, wtorek, środa

czwartek, piątek

2.

Anna Czyżewska-Królik

wtorek, środa, czwartek, piątek

poniedziałek

3.

Dorota Grzywacz

poniedziałek, czwartek, piątek

wtorek, środa

4.

Ewa Jasińska

wtorek, środa, czwartek

poniedziałek, piątek

5.

Dorota Kidaj

wtorek, środa, czwartek, piątek

poniedziałek

6.

Adam Kołodziejczyk

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek

piątek

7.

Monika Lis

wtorek, środa, czwartek

poniedziałek, piątek

8.

Katarzyna Perczyńska

poniedziałek, wtorek, czwartek

środa, piątek

9.

Regina Wolińska

poniedziałek

wtorek, środa, czwartek, piątek

10.

Marlena Żytkowska

środa, czwartek, piątek

poniedziałek, wtorek

11.

Katarzyna Wójtowicz

poniedziałek, wtorek, środa

czwartek, piątek

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024