Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych - logo
Ulica
al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
Imię i nazwisko
mgr Katarzyna Żurawicz
Stanowisko
Koordynator zespołu
E-mail
katarzyna.zurawicz@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5155

Informacje ogólne

Inspektor Ochrony Danych (IOD) podlega bezpośrednio Rektorowi. Realizuje on zadania wynikające z przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, m.in. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), do których należy w szczególności:

  1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników o obowiązkach w obszarze ochrony danych spoczywających na nich,
  2. monitorowanie przestrzegania zasad dotyczących ochrony danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty
  3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,
  4. współpraca z organem nadzorczym,
  5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego i osób, których dane dotyczą w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

IOD zatrudniony jako Koordynator Zespołu ds. Bezpieczeństwa Informacji wykonuje również zadania związane z nadzorem nad obszarem bezpieczeństwa informacji chronionych na mocy przepisów prawa powszechnego, w tym określa standardy w zakresie bezpieczeństwa informacji. 

Uczelnia

Kalendarz

Marzec 2023