Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Kancelaria Ogólna

Kancelaria Ogólna - logo
Ulica
al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
E-mail
kancelaria@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5000
Fax
+48 81448 5261
Nr pokoju
8

Informacje ogólne

Kancelaria Ogólna Uniwersytetu Medycznego realizuje n/w zadania:

 1. Przyjmuje przesyłki listowe, kurierskie, paczki i pisma wpływające do uniwersytetu.
 2. Przyjmuje przesyłki listowe, kurierskie, paczki i pisma do wysłania, a także przekazania jednostkom uczelni znajdującym się poza jej siedzibą przy Al. Racławickich.
 3. Przyjmuje faktury do rejestracji.
 4. Obsługuje centralę telefoniczną.

 

Przesyłanie faktur w formie elektronicznej: faktura@umlub.pl

 

 

Skrzynka podawcza ePUAP: umlub/Skrytka_esp

 

 

Komunikat ws. rejestracji przesyłek wychodzących

 

Kancelaria Ogólna UM informuje, że od listopada 2018 roku w Uczelni przestaje obowiązywać papierowa książka nadawcza.

 

Od tego terminu przesyłki należy rejestrować za pośrednictwem aplikacji Poczty Polskiej dostępnej pod adresem: https://e-nadawca.poczta-polska.pl na podstawie nadanych uprawnień lub wypełniając plik xls z książką adresową, któremu należy nadać nazwę zawierającą datę wysyłki oraz skrót nazwy jednostki.

 

Wypełniony plik należy przesłać na adres: kancelaria@umlub.pl lub dostarczyć z listami na przenośnym nośniku pamięci.

 

e-nadawca (instrukcja)

plik xls

 

 

 

Usługi kurierskie

 

Kancelaria Ogólna UM uprzejmie informuje, że usługi kurierskie realizowane są na podstawie zatwierdzonych zapotrzebowań w ZSI Egeria lub odrębnej zgody wydanej przez Rektora/Prorektora.

 

Składając zapotrzebowanie należy określić planowany koszt usługi oraz źródło finansowania.

 

 

 

 

Dystrybucja przesyłek

 

Przekazywanie bieżących przesyłek pocztowych i korespondencji umieszczanej w skrytkach Collegium Novum oraz odbieranie przesyłek z portierni/sekretariatów mieszczących się w innych budynkach UM odbywa się następująco:

 

WTORKI, CZWARTKI (pomiędzy godziną 11:30-13:00):

 • UCS, PSK1, PSK4, USzD,
 • Collegium Anatomicum,
 • Collegium Pathologicum,
 • Collegium Pharmaceuticum,
 • Collegium Maximum,
 • Collegium Medicum,
 • Budynek ul. Chodźki 8,
 • Budynek ul. Dolna 3-go Maja 3.

 

PONIEDZIAŁKI, ŚRODY, PIĄTKI (pomiędzy godziną 11:30-13:00):

 • Collegium Universum,
 • TBV (Dziekanat Lekarski, Dziekanat Lekarsko-Dentystyczny, Biuro Kolegiów Naukowych),
 • Centrum Symulacji,
 • Collegium Academicum,
 • Biblioteka (tylko w ŚRODY I PIĄTKI),
 • Dział Spraw Socjalnych Studentów,
 • Ośrodek Medycyny Doświadczalnej (tylko w ŚRODY).

 

Poczta do jednostek, które zostały przeniesione na Halę Sportową będzie dostarczana do budynku Collegium Academicum.

 

W przypadku innych niewymienionych powyżej budynków korespondencję należy odbierać osobiście w Kancelarii Ogólnej UM od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:15-15:15. Informacja o oczekującej w Kancelarii przesyłce przekazywana jest mailowo do sekretariatu/dziekanatu, w którym zatrudniony jest adresat przesyłki.

 

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2021