Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zespół ds. Inwentaryzacji

Zespół ds. Inwentaryzacji - logo
Ulica
ul. Chodzki 8 (budynek dydaktyczny)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
edyta.sztymelska@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5455
Nr pokoju
4

Koordynator

Imię i nazwisko
mgr Edyta Sztymelska
Stanowisko
Koordynator zespołu
E-mail
edyta.sztymelska@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5455
Tel. komórkowy
+48 506 653 814
Nr pokoju
4

Informacje ogólne

Do zadań Zespołu ds. Inwentaryzacji należy w szczególności:

 1. Opracowywanie planów i harmonogramów inwentaryzacji.
 2. Przeprowadzanie spisów z natury zgodnie z harmonogramem oraz ponadplanowych inwentaryzacji doraźnych.
 3. Przeprowadzanie spisów uzupełniających.
 4. Przeprowadzanie inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych.
 5. Prowadzenie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania zgodnie z ewidencją księgową.
 6. Przeprowadzanie inwentaryzacji obcych składników majątku przekazanych do użytkowania Uczelni.                                       
 7. Zbieranie wyjaśnień dotyczących różnic inwentaryzacyjnych od osób materialnie odpowiedzialnych oraz innych powiązanych ze sprawą.
 8. Udzielanie Komisji Weryfikacyjnej Różnic Inwentaryzacyjnych informacji dotyczących przeprowadzonych spisów z natury, w których wystąpiły różnice inwentaryzacyjne.
 9. Informowanie władz Uniwersytetu o nieprawidłowościach w zakresie składowania, wykorzystania i zabezpieczenia mienia Uczelni.
 10. Znakowanie mienia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zgodnie z nadanymi w ewidencji majątku numerami inwentarzowymi.
 11. Składanie w Dziale Kadr oświadczeń o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie Uczelni.
 12. Sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji planu inwentaryzacji.

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2022