Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zespół ds. Inwentaryzacji

Zespół ds. Inwentaryzacji - logo
Ulica
ul. Chodzki 8 (budynek dydaktyczny)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
edyta.sztymelska@umlub.p
Telefon
+48 81448 5455
Nr pokoju
4

Koordynator

Imię i nazwisko
mgr Edyta Sztymelska
Stanowisko
Koordynator zespołu
E-mail
edyta.sztymelska@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5455
Tel. komórkowy
+48 506 653 814
Nr pokoju
4

Informacje ogólne

Do zadań Zespołu ds. Inwentaryzacji należy w szczególności:

  1. Opracowywanie planów i harmonogramów inwentaryzacji.
  2. Przeprowadzanie spisów z natury zgodnie z harmonogramem oraz inwentaryzacji doraźnych.
  3. Przeprowadzanie spisów uzupełniających.
  4. Przeprowadzanie inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych.
  5. Prowadzenie ewidencji druków inwentaryzacyjnych.
  6. Zbieranie wyjaśnień dotyczących różnic inwentaryzacyjnych od osób materialnie odpowiedzialnych.
  7. Udzielanie Komisji Weryfikacyjnej Różnic Inwentaryzacyjnych wszelkich informacji dotyczących przeprowadzonych spisów z natury.
  8. Informowanie władz Uniwersytetu o nieprawidłowościach w zakresie składowania, wykorzystania i zabezpieczenia mienia Uczelni.
  9. Znakowanie mienia Uniwersytetu zgodnie z nadanymi w ewidencji majątku numerami.
  10. Sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji planu inwentaryzacji.

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2021