Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Zintegr. Stomat. Wieku Rozwojowego

Zakład Zintegr. Stomat. Wieku Rozwojowego - logo
Ulica
ul. Chodźki 6 (Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
Telefon
+48 81448 7785

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Jolanta Szymańska
Stanowisko
Profesor
E-mail
jolanta.szymanska@umlub.pl
Telefon
+48 81 448 7786
Nr pokoju
25

Informacje ogólne

Zakład Zintegrowanej Stomatologii Wieku Rozwojowego został utworzony z dniem 1 września 2018 roku na mocy Zarządzenia Nr 41/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 13 kwietnia 2018 roku.

 

Od dnia 1 września 2019, w związku z powołaniem Katedry Stomatologii Zintegrowanej, którą kieruje prof. dr hab. n. med. Jolanta Szymańska, Zakład Zintegrowanej Stomatologii Wieku Rozwojowego znalazł się w strukturze Katedry wraz z Samodzielną Pracownią Stomatologii Zintegrowanej. 

 

Na dzień 1 września 2019 w Zakładzie Zintegrowanej Stomatologii Wieku Rozwojowego zatrudnionych jest 8 osób, w tym: 2 pracowników na stanowisku wykładowcy, 2 – na stanowisku asystenta i 1 – na stanowisku profesora zwyczajnego, który pełni funkcję kierownika Zakładu. Na stanowisku referenta inżynieryjno-technicznego zatrudniona jest 1 osoba, a 2 – na stanowisku pracownika technicznego.

 

 

Sekretariat, gabinet kierownika i gabinet lekarski mieszczą się przy ulicy Chodźki 6. Zajęcia kliniczne ze zintegrowanej stomatologii wieku rozwojowego na kierunku lekarsko-dentystycznymi i higieny stomatologicznej dla higienistek stomatologicznych odbywają się w Katedrze Stomatologii Wieku Rozwojowego przy ulicy Chodźki 6 w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii, a z zakresu bezpieczeństwa w pracy i ergonomii w stomatologii na kierunku lekarsko-dentystycznym w Centrum Symulacji Medycznej UM przy ul. Chodźki 4 w Lublinie.

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2020