Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Protetyki Stomatologicznej

Zakład Protetyki Stomatologicznej - logo
Ulica
ul. Chodźki 6 (Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
Telefon
+48 81502 1780
Fax
+48 81528 7930

Kierownik

Imię i nazwisko
dr hab. n. med. Janusz Borowicz
Stanowisko
Adiunkt dr hab.
E-mail
janusz.borowicz@umlub.pl
Telefon
+48 81502 1781

Informacje ogólne

Zakład Protetyki Stomatologicznej został powołany wraz z Instytutem Stomatologii AM w Lublinie w dniu 1 października 1974 roku. W 1985 roku przy Zakładzie powstała Pracownia Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia. Pracownia ta była na początku jedyną tego typu wyodrębnioną placówką naukową w kraju, zajmującą się leczeniem chorych z bólami twarzy i głowy na tle dysfunkcji narządu żucia.

 

W momencie powołania Zakład Protetyki Stomatologicznej zatrudniał 5 pracowników naukowo-dydaktycznych. Obecnie w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej jest zatrudnionych 19 nauczycieli akademickich (6 adiunktów, 1 st. wykładowca i 12 asystentów), 5 lekarzy na etatach Stomatologicznego Centrum Klinicznego (SCK), 7 techników dentystycznych (w tym 6 na etatach UM Lublin i 1 na etacie SCK).

 

Pracownicy Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej aktywnie działają w Polskim Towarzystwie Stomatologicznym. W latach 1984-1992 prof. dr hab. M. Kleinrok była prezesem Oddziału PTS w Lublinie, a w roku 1993 została prezesem Sekcji Protetyki PTS. Aktualnie pracownicy Zakładu (Janusz Borowicz, Anna Kaczmarek) zasiadają w Zarządzie Oddziału PTS w Lublinie.

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2020