Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej

Zakład Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej - logo
Ulica
ul. Chodźki 6 (Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
rtg.stom@umlub.pl
Telefon
+48 81502 1800

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska
Stanowisko
Profesor
E-mail
ingrid.rozylo-kalinowska@umlub.pl
Telefon
+48 81502 1801
Nr pokoju
2.39

Informacje ogólne

Szanowni Państwo - na czas obowiązywania zarządzena o pracy zdalnej pracowników administracyjnych prosimy o kontakt z zakładem pod numerem telefonu 515 803 414.

 


 

Początki Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie sięgają roku 1975 i łączą się z powstaniem Instytutu Stomatologii.

Pracownią od początku jej istnienia do października 2018 roku kierowała Prof. zw. dr hab. n. med. T. Katarzyna Różyło. Od października 2018 Kierownikiem Zakładu jest Prof. zw. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska.

W pierwszych latach obecny Zakład funkcjonował przy Katedrze Chirurgii Szczękowej Akademii Medycznej w Lublinie jako Pracownia Radiologii Stomatologicznej.

Od 1976 roku obok wykonywania zdjęć rentgenowskich prowadzone były również zajęcia dydaktyczne ze studentami Oddziału Stomatologicznego Akademii Medycznej w Lublinie (obecnie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie).

Od 2000 roku w Zakładzie prowadzone są również zajęcia w ramach diagnostyki medycznej z zakresu radiologii stomatologicznej dla słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego im. Prof. St. Liebharta w Lublinie.

Pierwsze lata funkcjonowania Zakładu były czasem intensywnej pracy organizacyjnej zmierzającej do przystosowania pomieszczeń szpitalnych do wymogów związanej z ochroną radiologiczną.

Zakład wyposażony został w aparaty do zdjęć zębowych i kostnych. Sprzęt ten przejęto z Wojewódzkiej Przychodni w Lublinie. W 1976 roku pracownia otrzymała z funduszu MZ i OS pantomograf Panelipse.

W 1985 roku nastąpiło odłączenie Zakładu od Katedry i utworzenie Samodzielnej Pracowni Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej w Lublinie.

W latach 1998-2000 Samodzielna Pracownia Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej otrzymała grant KBN.

W 1998 roku z wyżej wymienionego grantu KBN zakupiony został sprzęt do wykonywania zdjęć zębowych Prostyle Intra firmy Planmeca ze skanerem Digora umożliwiającym wykonywanie badań radiografii cyfrowej, a także aparat do wykonywania zdjęć pantomograficznych, transektalnych, stawów skroniow-żuchwowych Proscan firmy Planmeca.

W 2004 roku dla potrzeb Zakładu został zakupiony z funduszy KBN bardzo nowoczesny zestaw firmy Dürr Dental umożliwiający wykonywanie badań radiografii cyfrowej całej okolicy twarzo-czaszki. W 2012 roku wyposażenie Zakładu zostało wzbogacone o nowoczesny pantomograf cyfrowy Promax Planmeca, a od 2017 wykonywane są badania aparatem VistaVoxS firmy Dürr Dental. Zakład posiada także systemy radiografii cyfrowej wewnątrzustnej: VistaScan firmy Dürr Dental, RVG CareStream firmy Kodak i Sopix 2 firmy Acteon.

W latach 2016 - 2019 w strukturach Pracowni Diagnostyki Obrazowej SCK UM w Lublinie znajdowała się pracownia w budynku przy ul. Lubartowskiej 58 wyposażona w aparat pantomograficzny Orthophos firmy Sirona i aparat rtg Heliodent Plus firmy Sirona.

W listopadzie 2012 roku ze struktur Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie została wyodrębniona Samodzielna Pracownia Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Jednostka została powołana w celu zagwarantowania wysokiej jakości nauczania w zakresie podstaw metod obrazowania diagnostycznego, ze szczególnym uwzględnieniem badań części twarzowej czaszki, zarówno dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego, jak i dla kierunku elektroradiologia i higiena stomatologiczna.

Jednostka ściśle współpracowała z Zakładem Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej w zakresie badań naukowych i działań organizacyjnych. W jednostce wykonywane były unikatowe badania ultrasonograficzne części twarzowej czaszki, w tym specjalistyczną głowicą wewnątrzustną oraz głowicą do biometrii przyzębia brzeżnego. Kierownikiem Jednostki była prof. zw. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska.

Dnia 19 grudnia 2018 roku Senat Uniwersytetu Medycznego w Lublinie uchwałą Nr CCXXVII/2018 podjął decyzję o włączeniu Samodzielnej Pracowni Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo – Twarzowej do Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo – Twarzowej w Lublinie.

W sierpniu 2020 roku Zakład Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie przeniósł się do nowoczesnych pomieszczeń Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii przy ul. dra Witolda Chodźki 6.

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2022