Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Wydział Nauk Medycznych

Wydział Nauk Medycznych - logo
Ulica
ul. Chodźki 7 (Collegium Academicum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
dziekanat.wnm@umlub.pl

Dziekan

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Jarogniew Łuszczki
Stanowisko
Profesor
E-mail
jarogniew.luszczki@umlub.pl

Wydziałowy Zespół ds. Programów Studiów

Skład Zespołu

1. Prof. dr hab. Adam Nogalski - przewodniczący

2. Dr hab. Ewa Humeniuk, prof. uczelni

3. Dr hab. Marzena Samardakiewicz, prof. uczelni

4. Dr Katarzyna Naylor, prof. uczelni

5. Dr Patrycja Okońska

6. Gabriela Orzechowska – studentka

7. Krzysztof Grabowski – student

Mgr Małgorzata Goś – CEM

Mgr Alicja Ciechan – interesariusz zewnętrzny

Mgr Katarzyna Wrońska - interesariusz zewnętrzny

Dr hab. Mariola Drozd, prof. uczelni – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia

 

Planowane terminy posiedzeń w roku akademickim 2023/2024

07.09.2023, 21.09.2023, 12.10.2023, 26.10.2023, 09.11.2023, 23.11.2023, 14.12.2023, 11.01.2024, 25.01.2024, 08.02.2024, 22.02.2024, 07.03.2024, 21.03.2024, 11.04.2024, 25.04.2024, 09.05.2024, 23.05.2024, 13.06.2024, 27.06.2024, 11.07.2024

 

Formularz zgłoszenia osiągnięcia dydaktycznego - wg ZR 133/2021

 

  Formularz zgłoszenia osiągnięci dydaktycznego - wg ZR 90/2023

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024