Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Wydział Nauk Medycznych

Wydział Nauk Medycznych - logo
Ulica
ul. Chodźki 7 (Collegium Academicum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
dziekanat.wnm@umlub.pl

Dziekan

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Jarogniew Łuszczki
Stanowisko
Profesor
E-mail
jarogniew.luszczki@umlub.pl
Telefon
+48 81448 7500
Nr pokoju
13

Dziekan

 

prof. dr hab. n. med. Jarogniew Łuszczki

Prof. dr hab. Jarogniew J. Łuszczki – profesor w grupie badawczej, Kierownik Zakładu Medycyny Pracy Katedry Nauk Przedklinicznych UM, nauczyciel akademicki, pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, członek Rady ds. Kształcenia, członek Rady Naukowej Kolegium Nauk Medycznych, koordynator Centrum Medycznych Egzaminów Testowych, koordynator modułów kształcenia studentów w zakresie prowadzenia badań naukowych, autor i współautor wielu publikacji naukowych, promotor prac doktorskich, magisterskich i licencjackich, recenzent licznych czasopism naukowych, członek Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, wykładowca na kursach doskonalących dla nauczycieli akademickich. 

 

Prodziekani

dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz

prof. Uczelni

Dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz, prof. Uczelni - Kierownik Zakładu Psychologii Katedry Psychospołecznych Aspektów Medycyny UM w Lublinie, specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoonkolog i superwizor psychoonkolog, konsultant Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie psychologii klinicznej dziecka chorego somatycznie, przewodnicząca Polskiej Pediatrycznej Grupy Psychoonkologów Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Pracuje jako psycholog kliniczny w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie, autorka Programu wspomagania psychospołecznego dzieci z chorobą nowotworową, współautorka książek „Dziecko z chorobą nowotworową”, „Przejść przez chorobę nowotworową dziecka” oraz monografii i artykułów naukowych z zakresu opieki psychologicznej nad dzieckiem leczonym z powodu choroby nowotworowej.

Współkoordynator modułu Psychospołeczne Aspekty Medycyny – przedmiotu obejmującego wszystkie efekty kształcenia z grupy D przewidziane dla studentów medycyny oraz koordynator nowego kierunku Psychologia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, który został wyróżniony Certyfikatem Studia z Przyszłością 2022. Jest również koordynatorem Akademickiej Pomocy Psychologicznej i Edukacyjnej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Organizuje spotkania robocze dla psychologów zatrudnionych w ośrodkach onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce, prowadzi szkolenia dla pielęgniarek, psychologów, lekarzy POZ z zakresu komunikacji medycznej, z zagadnień psychoonkologicznych, z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.

Aktywnie uczestniczy w pracach Międzynarodowego Towarzystwa Onkologów Dziecięcych (SIOP) oraz Pediatrycznej Grupy w ramach Światowego Towarzystwa Psycho-Onkologicznego (IPOS).

Zrealizowała również programy dla organizacji pozarządowych: Departamentu Polityki Społecznej przy Ministerstwie Zdrowia i Regionalnego Oddziału Polityki Społecznej w Lublinie. Od 1991 r zaangażowana jest w pracę zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie.

Główne zainteresowania: adaptacja dzieci i młodzieży do choroby przewlekłej, wspomaganie rozwoju dzieci przewlekle chorych, następstwa psychospołeczne chorób przebiegających z zagrożeniem życia.

 

prof. dr hab. n. med. Adam Nogalski

Prof. dr hab. n. med. Adam Nogalski – profesor w grupie badawczo-dydaktycznej, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, nauczyciel akademicki, od 2007 roku Kierownik Katedry Traumatologii i Medycyny Ratunkowej UM w Lublinie, specjalizacje z chirurgii ogólnej i z medycyny ratunkowej, autor i współautor wielu publikacji naukowych, promotor i recenzent licznych prac doktorskich, magisterskich i licencjackich, recenzent czasopism naukowych. W latach 2012 -2020 Prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego  i członek Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, członek Towarzystwa Chirurgów Polskich, członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Od 2004 roku Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Medycyny Ratunkowej.


 

 

zdjęcie Dziekana Bartłomieja Dropa

dr hab. n. o zdr. Bartłomiej Drop

prof. Uczelni

Dr hab. n o. zdr. Bartłomiej Drop, prof. Uczelni w grupie badawczej, nauczyciel akademicki, absolwent Politechniki Lubelskiej. Ukończył podyplomowe studia na kierunku Zdrowie Publiczne – Zarządzanie i ekonomika w ochronie zdrowia, a także „MBA w ochronie zdrowia” na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz Analiza danych na Wydziale Matematyki UMCS w Lublinie. Kierownik Zakładu Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią e-Zdrowia Katedry Nauk Przedklinicznych oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego, członek Rady Naukowej Kolegium Nauk o Zdrowiu, współtwórca nowego kierunku studiów podyplomowych – „MBA w ochronie zdrowia”. W roku 2017 jeden z pięciu najlepszych dydaktyków na Wydziale Nauk o Zdrowiu według I Rankingu „Najlepszych Dydaktyków” UM. Autor i współautor licznych publikacji na temat zarządzania i informatyzacji w ochronie zdrowia, realizator projektów krajowych i międzynarodowych, promotor prac magisterskich i licencjackich.

 

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2023