Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Wydział Lekarski

Wydział Lekarski - logo
Ulica
ul. Chodźki 19 (TBV)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
dziekanat.lekarski@umlub.pl
Telefon
+48 81 448 6300, +48 81448 6304
Fax
+48 81 448 6301

Dziekan

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Halina Lach
Stanowisko
Profesor
E-mail
halina.lach@umlub.pl

Wydziałowe Zespoły

 

 

 

 

 • Zespół ds. metod oceny, ewaluacji realizacji programów studiów

Przewodniczący

Dr hab. n. med. Paweł Miotła, prof. ucz. 

tel. +48 81724 4268

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia:

Dr hab. n. med. Grzegorz Staśkiewicz, prof. ucz.

 

Członkowie:

 

 1. Prof. dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek
 2. Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mądro
 3. Dr n. med. Justyna Niedźwiadek, prof. ucz.
 4. Dr hab. n. med. Monika Lejman, prof. ucz.
 5. Dr n. med. Mariusz Piotrowski
 6. Dr n. med. Joanna Malicka
 7. Dr n. med. Jacek Karski
 8. Dr hab. n. med. Dorota Koczkodaj
 9. Dr n. med. Jacek Postępski
 10. Dr n. med. Małgorzata Kozioł
 11. Student – Karol Chromiak
 12. Interesariusz zewnętrzny – Łukasz Gołąbek Dyrektor ds. komercjalizacji Centrum Badawczo-Rozwojowe NETRIX S.A. w Lublinie
 13. Interesariusz zewnętrzny – dr n. med. Monika Bojarska- Łoś Oddział Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii – Pododdział Onkologiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
 14. Pracownik administracyjny – Dr n. rolniczych Justyna Zuzańska
 15. Pracownik administracyjny – Mgr Agnieszka Pytel

 

 

Posiedzenia rozpoczynają się we wskazanych terminach o godzinie 11.30

 

Rok

2024

Miesiąc

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Dzień

17

14

13

17

15

12

 

 

 

 

 

 • Zespół ds. programów studiów

 

Formularz zgłoszenia osiągnięcia dydaktycznego/organizacyjnego do Zespołu ds. programów studiów ZR 133/2021

Formularz zgłoszneia osiągnięcia dydaktycznego/organizacyjnego do Zespołu ds. programów studiów ZR 90/2023

Arkusz przedłużonej obserwacji studenta

 

 

Przewodnicząca:

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Drabko

tel. :+48 81448 6030

 

Wiceprzewodnicząca:

Prof. dr hab. n. med. Ewa Urbańska – Koordynator ds. sekcji anglojęzycznej

tel.:+48 81448 6460

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia:

Dr hab. n. med. Grzegorz Staśkiewicz, prof. ucz.

 

Członkowie:

 

 1. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Blicharski
 2. Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Czekajska-Chehab
 3. Prof. dr hab. n. med. Agata Filip
 4. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski
 5. Prof. dr hab. n. med. Justyna Szumiło
 6. Dr hab. n. med. Katarzyna Bartosik
 7. Dr hab. n. med. Agnieszka Magryś
 8. Dr hab. n. med. Piotr Pożarowski
 9. Dr hab. n. med. Tomasz Skoczylas, prof. ucz.
 10. Dr. n. med. Jacek Baj, prof. ucz
 11. Dr n. med. Magdalena Horodeńska, prof. ucz.
 12. Dr n. hum. Katarzyna Karska
 13. Dr. n. med. Monika Lenart-Lipińska
 14. Dr n. med. Marek Majewski, prof. ucz.
 15. Dr. n. med. Agnieszka Stenzel-Bembenek
 16. Dr. n. med. Katarzyna Skórzyńska-Dziduszko
 17. Interesariusz zewnętrzny dla kierunku lekarskiego – dr n. med. Janusz Wargocki Katedra i Klinika Gastroenterologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
 18. Interesariusz zewnętrzny dla kierunku lekarskiego – dr n. med. Monika Bojarska-Łoś Oddział Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii – Pododdział Onkologiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzilny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
 19. Interesariusz zewnętrzny dla kierunku lekarskiego – lek. Leszek Buk Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
 20. Pracownik administracyjny – dr n. rolniczych Justyna Zuzańska
 21. Pracownik administracyjny – mgr Agnieszka Pytel
 22. Studentka – Justyna Łapińska
 23. Student – Dawid Staniak
 24. Student - Karol Chromiak

 

Posiedzenia rozpoczynają się we wskazanych terminach o godzinie 13.30

 

Rok

2024

Miesiąc

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Dzień

16

20

19

16

21

18

 

 

 

 

 

 

 • Zespół ds. rekrutacji, akredytacji i współpracy międzynarodowej

 

Przewodniczący:

dr n. med. Jacek Baj, prof. ucz.

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia:

dr hab. n. med. Grzegorz Staśkiewicz, prof. ucz. 

 

Członkowie:

 

 1. dr hab. n. med. Agnieszka Magryś
 2. dr hab. n. med. Anna Steć, prof. ucz.
 3. prof. dr hab. n. med. Beata Matyjaszek-Matuszek
 4. dr n. med. Kamil Janeczek
 5. dr n. med. Agnieszka Stenzel-Bembenek
 6. mgr Wojciech Dzikowski
 7. Pracownik administracyjny – mgr Milena Wałecka
 8. Student – Dawid Staniak
 9. Interesariusz zewnętrzny – lek. Dawid Worku Klinika Endokrynologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

 

Posiedzenia Zespołu rozpoczynają się we wskazanych terminach o godzinie 14.00

 

Rok

2024

Miesiąc

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Dzień

19

23

22

26

24

21

 

 

 

 

 

 

 • Zespół ds. rozwoju i ewaluacji kadry dydaktycznej i studentów

Przewodnicząca:

Prof. dr hab. n. med. Halina Lach

tel. :+48 81724 4535

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia:

Dr hab. n. med. Grzegorz Staśkiewicz, prof. ucz.

 

Członkowie:

 

 1. Dr hab. n. med Agnieszka Bojarska-Junak, prof. ucz.
 2. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Buszewicz
 3. Dr hab. n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk, prof. ucz.
 4. Prof. dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz
 5. Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr.  Beata Kasztelan-Szczerbińska
 6. Prof. dr hab. n. med.Tomasz Kocki
 7. Dr n. med. Agata Makarewicz
 8. Dr hab. n. med. Jolanta Mieczkowska
 9. Prof. dr hab. n. med. Monika Podhorecka
 10. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Semczuk
 11. Prof. dr hab. n. med. Bożena Targońska-Stępniak
 12. Dr hab. n. med. Dariusz Szczepanek, prof. ucz.
 13. Pracownik administracyjny – dr inż. Magdalena Olcha
 14. Student – Paweł Kamiński

 

Posiedzenia rozpoczynają się we wskazanych terminach o godzinie 11.30

 

Rok

2024

Miesiąc

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Dzień

24

28

26

24

28

5

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024