Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego

Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego - logo
Ulica
ul. Chodźki 6 (Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
sekretariat.ped@am.lublin.pl
Telefon
+48 81 502 18 40

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Maria Mielnik-Błaszczak
Stanowisko
Profesor
E-mail
maria.mielnik-blaszczak@umlub.pl

Informacje ogólne

Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Lublinie powstał na mocy Zarządzenia Rektora AM z dnia 15 grudnia 1981 roku, z mocą wykonawczą 30 listopada 1981 roku. W 1993 roku Zakład został podniesiony do rangi Katedry.

 

Obecnie Katedra i Zakład mieści się przy ul. Doktora Witolda Chodźki 6 na 3 piętrze budynku Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii


35 pracowników uzyskało stopień doktora nauk medycznych, 2 – doktora habilitowanego nauk medycznych. W chwili obecnej w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego zatrudnionych jest 14 pracowników naukowo-dydaktycznych, 4 lekarzy na etacie Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii oraz 2 pracowników technicznych.

 

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2022