Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Inspektorat BHP i Ochrony Radiologicznej

Inspektorat BHP i Ochrony Radiologicznej - logo
Ulica
al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
E-mail
bhp@umlub.pl
Telefon
+48 81 448 5145

Informacje ogólne

 

W związku z Zarządzeniem Rektora Nr 142/2020 z dnia 28 września 2020 roku ws. zasad funkcjonowania Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w warunkach epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, informujemy iż Inspektorat BHP nie jest dostępny dla Pracowników Uniwersytetu i osób z zewnątrz.

 

 

Kontakt możliwy jest drogą mailową, na adres: bhp@umlub.pl lub drogą telefoniczną: nr tel. 81 4485145

 

Szkolenia wstępne prowadzone są wyłącznie drogą internetową za pośrednictwem strony znajdującej się na portalu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (patrz: Uczelnia – Struktura organizacyjna – Inspektorat BHP, zakładka: informacje –do pobrania). Zaświadczenia przesyłane są na skrzynkę mailową osoby szkolonej.

 

Szkolenia okresowe realizowane są wyłącznie na platformach e-learningowych. 

 

Wypełnianie czynników szkodliwych w „Skierowaniach na badania okresowe, kontrolne” odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

 

Wnioski i faktury związane z refundacją kosztów zakupu okularów prosimy składać do skrzynki podawczej Kancelarii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

 

Zgłaszanie wypadków, szkoleń on-line oraz wszystkich spraw dotyczących Inspektoratu BHP Uniwersytetu Medycznego w Lublinie należy przesyłać na adres e-mail: bhp@umlub.pl

 

 

Informacja dla Pracowników, uczestników szkolenia okresowego dla „pracodawców i osób kierujących pracownikami” oraz „nauczycieli akademickich”

 

Pierwszy etap szkolenia okresowego prowadzonego drogą internetową przez firmę „Consultrix” zakończył się w kwietniu 2020 roku.

 

Z powodu trwającego zagrożenia wirusem Covid 19, zaświadczenia nie będą w chwili obecnej przesyłane do uczestników kursu. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie przekazano do Działu Kadr, a oryginały zdeponowane są w Inspektoracie BHP. Elektroniczną kopię zaświadczenia można uzyskać pisząc z własnego konta uniwersyteckiego na adres: bhp@umlub.pl.

 

W szczególnych przypadkach oryginały zaświadczeń można będzie odebrać osobiście po wcześniejszym mailowym lub telefonicznym uzgodnieniu z pracownikami inspektoratu: tel. 81 4485145, e-mail: bhp@umlub.pl

 

 

Pliki do pobrania

 

 1. Szkolenie wstępne, ogólne on-line
  1.1. Informacja dotycząca szkolenia BHP prowadzonego droga internetową
  1.2. Program szkolenia wstępnego ogólnego – zał. 2
  1.3. Test – zał. 3
  1.4. Ocena Ryzyka Zawodowego

Ocena Ryzyka Zawodowego – stanowisko administracyjno-biurowe
Ocena Ryzyka Zawodowego – stanowisko inżynieryjno-techniczne
Ocena Ryzyka Zawodowego – stanowisko naukowo-dydaktyczne i dydaktyczne

 

 1. BHP szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych

2.1. Instrukcja postępowania

2.2. „Materiały szkoleniowe przeznaczone do szkoleń na stanowiskach robotniczych”

 

 

 

Druki

 1. Wypadek w drodze (informacje)
  1. Zgłoszenie wypadku w drodze do/z pracy
  2. Oświadczenie poszkodowanego
  3. Informacje świadka wypadku
 2. Wypadek przy pracy (informacje)
  1. Zawiadomienie o wypadku przy pracy
  2. Wyjaśnienie poszkodowanego
  3. Informacje świadka wypadku
 3. Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
  Pobierz plik
 4. Wniosek o refundację kosztów zakupu okularów. Uwaga! Osoba wnioskująca o refundację okularów wypełnia pierwszą część wniosku. Do wniosku należy dołączyć fakturę wystawioną na Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 20-059 Lublin, ul. Al. Racławickie 1, Nip: 712-010-69-11. W treści faktury należy zamieścić informację: ,,okulary korekcyjne do pracy przy komputerze". Na odwrocie faktury należy odręcznie napisać: ,,okulary do pracy przy komputerze otrzymałem/-am" oraz zamieścić czytelny podpis - imię i nazwisko oraz datę. Wniosek oraz fakturę proszę przesyłać pocztą wewnętrzną na adres: ,,Inspektorat BHP" pokój 024 lub wkładać (w kopercie) do skrzynki Kancelarii Ogólnej.
  Pobierz plik
 5. Zgłoszenie wypadku studenta
  Pobierz plik 
 6. Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ZUS Ol-9
  Pobierz plik

 

 

 

Raporty i sprawozdania

 1. Raport dotyczący substancji, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym za rok 2020
  1. Pismo do kierowników
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Wykaz substancji zakwalifikowanych jako substancje o działaniu rakotwórczym lub mutagennym (...) na podstawie kwalifikacji zharmonizowanej
    
 2. Raport dotyczący użycia czynnika biologicznego w celach naukowo-badawczych (...)
  1. Tabela
  2. Pismo od Inspektora Sanitarnego dotyczące konieczności zgłoszenia
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn 22 kwietnia 2005 roku
  4. Pismo do Kierowników

 

 

 

Instrukcje

 1. Instrukcja pierwszej pomocy
  Pobierz plik
 2. Wyposażenie apteczki
  Pobierz plik

 

 

 

Akty prawne

 1. Zarządzenie Rektora nr 165/2020 z dnia 26 października 2020 w sprawie zasad przyznawania dodatku zadaniowego przysługującego ze względu na charakter pracy lub warunki jej wykonywania dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 2. Zarządzenie Rektora nr 12/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

 3. Zarządzenie Rektora nr 35/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie sposobu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia na terenie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 4. Pismo Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do Kierowników UM w sprawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia.
  1. Pismo do kierowników
  2. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 roku
 5. Zarządzenie Rektora nr 116/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
 6. Zarządzenie Rektora nr 126/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 116/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
 7. Zarządzenie Rektora nr 10/2022 z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie zaopatrywania pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w profilaktyczne posiłki i napoje.
 8. Zarządzenie Rektora nr 28/2020 z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia procedur postępowania po ekspozycji zawodowej na zakażenie wirusem HIV, HBV, HCV

   Załącznik nr 1
   Załącznik nr 2
   Załącznik nr 3
   Załącznik nr 4
   Załącznik nr 5
   Załącznik nr 6
   Załącznik nr 7
 9. Zarządzenie Rektora nr 74/2009 z dnia 1 października 2009 roku zmieniające zarządzenie nr 49/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Uniwersytetu.
 10. Zarządzenie Rektora nr 49/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Uniwersytetu.
   Pobierz załącznik do Zarządzenia

 

Uczelnia

Kalendarz

Marzec 2023