Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Prorektor ds. Osobowych i Rozwoju Kadry

Prorektor ds. Osobowych i Rozwoju Kadry - logo
Ulica
Al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
E-mail
prorozwojukadry@umlub.pl
Telefon
+48 81 448 5320
Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska
Stanowisko
Profesor
E-mail
dorota.krasowska@umlub.pl

O prorektorze

Prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Od 1987 roku jest związana z Kliniką Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej. Jest specjalistą I i II stopnia w zakresie dermatologii i wenerologii.

 

Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1994 roku, stopień doktora habilitowanego w 2004 roku, zaś tytuł naukowy profesora nauk medycznych w 2010 roku.

 

Obecnie kieruje Katedrą i Kliniką Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej w SPSK nr 1 w Lublinie.

 

Główne zainteresowania prof. dr hab. Doroty Krasowskiej obejmują choroby autoimmunologiczne m.in. choroby tkanki łącznej, łuszczycę, liszaj płaski, choroby alergiczne skóry, choroby pęcherzowe oraz dermoskopię, terapię fotodynamiczną i laseroterapię. Jej dorobek naukowy obejmuje 318 publikacji naukowych, w tym 157 pełnych artykułów, 10 rozdziałów w podręcznikach oraz 327 doniesień zjazdowych. Impact Factor wynosi 207,172 oraz 4350,50 pkt MNiSW, H-index 14 oraz posiada 841 cytowań.

 

Prof. dr hab. Dorota Krasowska odbyła staże i kursy krajowe oraz zagraniczne, m.in. w Niemczech, USA, na Węgrzech i w Słowenii. Wielokrotnie otrzymywała nagrody Rektora UM w Lublinie za osiągnięcia naukowe, dwukrotnie zespołową nagrodę Ministra Zdrowia za cykl publikacji dotyczących biologii molekularnej chorób wieloczynnikowych i twardziny układowej. 

 

Jest redaktorem naukowym przetłumaczonych na język polski referencyjnych podręczników do nauki dermatologii: Fitzpatrick: Atlas i Zarys Dermatologii Klinicznej, Atlas dermatoskopii, Trądzik: diagnostyka i leczenie oraz współredaktorem Dermatologia. Braun-Falco. Była wielokrotnie kierownikiem specjalizacji młodych lekarzy z zakresu dermatologii i wenerologii. Jest promotorem 9 ukończonych przewodów doktorskich. Była recenzentem 12 prac doktorskich, 6 przewodów habilitacyjnych i 5 recenzji o nadanie tytułu profesora.

 

W latach 2015-2018 pełniła funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie dermatologii i wenerologii w województwie lubelskim. Od 2016 roku jest Prezesem Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii.

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024