Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Prorektor ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji

Prorektor ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji - logo
Ulica
Al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
E-mail
vicerector.international@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5350
Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
Stanowisko
Profesor
E-mail
robert.rejdak@umlub.pl

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2021