Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Prorektor ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji

Prorektor ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji - logo
Ulica
Al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
E-mail
vicerector.international@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5350
Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
Stanowisko
Profesor
E-mail
robert.rejdak@umlub.pl

O prorektorze

Prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Doktoryzował się w 2000 roku, habilitację uzyskał w 2009 roku, zaś tytuł naukowy profesora nauk medycznych w 2013 roku. Posiada dyplom w zakresie podstawowym (2002) i klinicznym (2004) Międzynarodowej Rady Okulistyki (International Council of Ophthalmology).

 

Od 2011 roku jest kierownikiem Kliniki Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W latach 2004-2019 był zatrudniony w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Od 2011 roku jest wykładowcą i koordynatorem szkolenia praktycznego z zakresu chirurgii witreoretinalnej (ciało szkliste i siatkówka) w Europejskiej Szkole Zaawansowanych Studiów Okulistycznych (ang. European School for Advanced Studies in Ophthalmology, ESASO) w szwajcarskim Lugano. Dzięki jego staraniom oraz przy współpracy z lubelską Kliniką Okulistyki i Uniwersytetem Medycznym w Lublinie otwarta została pierwsza w Europie i druga na świecie filia szwajcarskiej ESASO.

 

Prof. dr hab. Robert Rejdak odbył szereg staży zagranicznych. W latach 2003-2005 przebywał na stypendium w uniwersyteckim szpitalu okulistycznym w niemieckiej Tybindze (kierowanym przez Eberharta Zrennera). Przez pół roku pracował także w Erlangen, gdzie doskonalił swoje umiejętności pod kierunkiem Anselma Jünemanna. Staże odbywał także we Frankfurcie nad Menem, Bremie oraz Pizie i Rawennie.

 

W pracy klinicznej i badawczej prof. Robert Rejdak specjalizuje się w diagnostyce i chirurgicznym leczeniu zaćmy, ciała szklistego i siatkówki oraz urazów gałki ocznej. Przeprowadził ponad 30 000 operacji. W styczniu 2013 roku brał udział w pierwszej w Polsce operacji wszczepienia sztucznej tęczówki. W 2016 jako pierwszy w Polsce przeprowadził operacje wszczepienia soczewki plamkowej Scharriot’a oraz witrektomii hybrydowej. Jest współtwórcą i kierownikiem Ponadregionalnego Centrum Leczenia Urazów Narządu Wzorku przy SPSK nr 1 w Lublinie. Klinika kierowana przez prof. Roberta Rejdaka jako jedyny ośrodek w kraju została włączona w poczet ERN-EYE (Europejska Sieć Ośrodków Referencyjnych w dziedzinie chorób rzadkich oczu).

 

Swoje prace publikował w najbardziej prestiżowych czasopismach krajowych i zagranicznych, m.in. w: „Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology", „Acta Ophthalmologica", „Retina”, „Investigative Ophthalmology & Visual Science" oraz „Klinice Ocznej". Jest współtwórcą i zastępcą redaktora naczelnego czasopisma „Ophthalmology Journal”. Jest promotorem 10 doktoratów i opiekunem 4 habilitacji. Na dorobek naukowy prof. Roberta Rejdaka składają się publikacje naukowe o łącznym IF=294,610 i H=20.

 

W styczniu 2019 roku został prezesem Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich. Jest przewodniczącym Rady Uczelni UKSW w Warszawie, członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz amerykańskiego Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO).

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2021