Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Biuro Promocji

Biuro Promocji - logo
Ulica
al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
E-mail
promocja.rozwoj@umlub.pl
Telefon
+48814485092, +48814485090

Koordynator

Imię i nazwisko
mgr Monika Jarczyk-Ejebugha
Stanowisko
Kierownik
E-mail
monika.jarczyk-ejebugha@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5092
Nr pokoju
036

Informacje ogólne

Biuro Promocji zostało powołane Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Nr 27/2014 z dnia 14 marca 2014 roku. Obecnie działa na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Nr 185/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku oraz Zarządzenia Nr 13/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku. Jest jednostką organizacyjną Uczelni podlegającą bezpośrednio Prorektorowi ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji. Za prawidłowe funkcjonowanie Biura odpowiada kierownik.

 

Do zadań Biura należy w szczególności:

  1. Opracowanie i wdrożenie systemu identyfikacji wizualnej.
  2. Opracowywanie i realizacja polityki wizerunkowej Uniwersytetu oraz podejmowanie działań służących jej rozwojowi.
  3. Sporządzanie wniosków o przyznanie medali i odznaczeń oraz prowadzenie rejestru nadanych medali i odznaczeń na podstawie wniosków podmiotów uprawnionych.
  4. Prowadzenie działań informacyjnych wewnątrz Uniwersytetu mających wpływ na ocenę i wizerunek UM.
  5. Realizowanie działań promocyjnych adresowanych do społeczności akademickiej, Lublina i regionu promujących wizerunek Uniwersytetu.
  6. Redagowanie treści zamieszczanych w internetowych i intranetowych serwisach informacyjnych Uniwersytetu oraz mediach społecznościowych w porozumieniu z kierownikami jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji Rzecznika Prasowego.
  7. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu i monitorowanie zamieszczanych w nim treści.

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022