Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Biuro ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji

Biuro ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji - logo
Ulica
al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
E-mail
biuro.puc@umlub.pl
Telefon
+48814485350, +48814485353

Kierownik

Imię i nazwisko
mgr Izabela Witkowska
Stanowisko
Kierownik
E-mail
izabela.witkowska@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5350

Członkowie

 1. Prof. dr hab. Marek Niezgódka – Przewodniczący

  Członkowie:
   
 2.  Prof. dr hab. Robert Rejdak – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji
 3.  Prof. dr hab. Kamil Torres – Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki
 4.  Prof. dr hab. Konrad Rejdak
 5.  dr hab. Mirosław Czuczwar
 6. Prof. dr hab. Iwona Beń- Skowronek
 7. Prof. dr hab. Radosław Rola
 8. Prof. dr hab. Radosław Pietura
 9. Dr hab. Piotr Waciński
 10. Dr hab. Mario Toro
 11. Prof. dr hab. Wiesław Gruszecki

  Sekretarz: mgr Izabela Witkowska

 

29.03.2021 Wykład otwarty prof. dr hab. Marka Niezgódki

 

 

    

 

17.05.2021  Obrady Rady ds. Cyfryzacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

https://radio.lublin.pl/2021/05/obrady-rady-ds-cyfryzacji-uniwersytetu-medycznego-w-lublinie/?fbclid=IwAR2ruDWBJyz_UfztN_YQ94tjJkbJe3hh90ash3_QZG8l-J6HbAcoaHZci90

 

 

24.05.2021 Liga Cyfryzacji Uniwersytetów Lubelskich

 

      

 

https://radio.lublin.pl/2021/05/konferencja-prasowa-po-pierwszym-spotkaniu-ligi-cyfryzacji-uniwersytetow-lubelskich/?fbclid=IwAR2hd4D2XDZlK0mzDjoZZfcCvo92t1_fWsgmM2ZDTdrpY3sMPeN15Ldu6kg

 

https://lublin.tvp.pl/53970181/liga-cyfryzacji?fbclid=IwAR2DhxBRZpxHJWjJc10itIyGlTKFhhjZZ3f3-7YRRKRDUAB_mJjYjvuNv5A

 

https://centrum.fm/wspolna-baza-naukowa-dla-wszystkich-uczelni-z-lublina?fbclid=IwAR2uwuX_DdDhU8vWwEHthDzcM_VIqXiE9q6a-By_zDjdmAE4Z50XIvW8y6U

 

https://www.youtube.com/watch?v=vl7HML9CVYg

 

 

 

 

17 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie w ramach Lubelskiej Unii Cyfrowej, w którym uczestniczyli:

Prof. dr hab. Andrzej Bochniak, Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prof. dr hab. Dariusz Czerwiński, Prorektor ds. Ogólnych i Rozwoju Politechniki Lubelskiej

Ojciec Jakub Lasyk, Katedra Informatyki Stosowanej, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prof. dr hab. Zbigniew Pastuszak, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wojciech Widelski, Dyrektor LUBMAN, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Podczas spotkania omówiono działania priorytetowe Lubelskiej Unii Cyfrowej, w tym zdrowie i medycynę oraz określono pozostałe cele, jak np. rozwój infrastruktury cyfrowej dla medycyny i ochrony zdrowia, czy powstanie wspólnej koncepcji kształcenia na rzecz innowacji cyfrowych wspierających w przyszłości medyków. Podkreślono istotne znaczenie każdej instytucji partnerskiej w strukturze sieciowej oraz rolę aspektów etycznych i społecznych w kontekście rozwoju technologii jak też rolę nauki obywatelskiej. Spotkanie miało również na celu określenie roli partnerów Lubelskiej Unii Cyfrowej.

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tego samego dnia odbyło się zebranie zespołu roboczego ds. Wschodniego Centrum Cyfryzacji. W spotkaniu tym uczestniczyli:

Prof. dr hab. Iwona Beń-Skowronek, Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pracownią Endokrynologiczno-Metaboliczną, USzD

Prof. dr hab. Mirosław Czuczwar, II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPSK1

Prof. dr hab. Jarosław Dudka, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos, Dyrektor Szkoły Doktorskiej

Mgr inż. Jacek Kwieciński, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr Robert Piekarski, Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pracownią Endokrynologiczno-Metaboliczną, USzD

prof. dr hab. Radosław Pietura, Zakład Elektroradiologii SPSK1

Prof. dr hab. Zbigniew Pastuszak, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką UMCS

Prof. dr hab. Robert Rejdak, Prorektor ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. dr hab. Radosław Rola, Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej SPSK4

Prof. dr hab. Andrzej Stepulak, Prorektor ds. Nauki UML

Dr Anna Michalak-Stoma, Katedra i Klinika Dermatol., Wenerol. i Dermatol. Dziecięcej, SPSK 1

Prof. dr hab. Kamil Torres, Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki UML

Dr hab. Piotr Waciński, Katedra i Klinika Kardiologii SPSK4 

 

Podczas spotkania omówiono rolę Wschodniego Centrum Cyfryzacji dla Uniwersytetu, miasta i regionu. Przedyskutowano zadania i założenia dotyczące znaczenia operacyjnego tego centrum. Omówiono rolę sztucznej inteligencji i aspekt społeczny w telemedycynie. W wyniku omawianych potrzeb zrodził się pomysł utworzenia Centrum Rehabilitacji Pocovidowej, które stanowiłoby wsparcie dla pacjentów po przebytej chorobie i jednocześnie odciążyłoby oddziały szpitalne oraz personel medyczny w ich codziennym funkcjonowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2021