Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Centrum Edukacji Medycznej

Centrum Edukacji Medycznej - logo
Ulica
al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
E-mail
cem@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5380

Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Kamil Torres
Stanowisko
Profesor
E-mail
kamil.torres@umlub.pl

Informacje ogólne

Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki

 

prof. dr hab. n. med. Kamil Torres

Profesor

kamil.torres@umlub.pl

prorektor.ksztalcenie@umlub.pl

 

Biuro Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki

 

                               cem@umlub.pl

Dyrektor

 

mgr Anna Gosik

Dyrektor

anna.gosik@umlub.pl

Telefon +48 81 448 5382

Nr pokoju 37

Zastępca Dyrektora

 

mgr Magdalena Staśkiewicz

Zastępca Dyrektora

E-mail magdalena.staskiewicz@umlub.pl

Telefon +48 81 448 5383

Nr pokoju 38

 

Dane kontaktowe Centrum Edukacji Medycznej

Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki
prof. dr hab. n. med. Kamil Torres

prorektor.ksztalcenie@umlub.pl

Centrum Organizacyjno – Informacyjne

coi.cem@umlub.pl

Sekcja Organizacyjna

 

Sekcja ds. Grupy Informacyjnej Blask

blask@umlub.pl 

www.blask.umlub.pl

Centrum Innowacji i Akredytacji

cia.cem@umlub.pl

Biuro Rekrutacji

rekrutacja@umlub.pl

www.rekrutacja.umlub.pl

Biuro Karier

biurokarier@umlub.pl

www.biurokarier.umlub.pl

Centrum Organizacji Kształcenia

jakoscksztalcenia@umlub.pl

www.jakoscksztalcenia.umlub.pl

Sekcja ds. Programów Studiów

 

Sekcja Rozliczania i Analiz

kształcenie@umlub.pl

Sekcja Jakości Kształcenia i URSA

jakoscksztalcenia@umlub.pl 

ursa@umlub.pl

Sekcja Planowania i Metod Oceny

 

Sekcja ds. Studenckich

student.cem@umlub.pl

Centrum Wymiany Akademickiej i Projektów Edukacyjnych

erasmus@umlub.pl

www.erasmus.umlub.pl

Sekretarz Rady ds. Kształcenia

radaksztalcenia@umlub.pl

Biuro Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki

cem@umlub.pl

Dziekanaty  
Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych dziekanat.wnm@umlub.pl
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego dziekanat.farmacja@umlub.pl 
Dziekanat Wydziału Lekarskiego dziekanat.lekarski@umlub.pl
Dziekanat Wydziału Lekarsko-Dentystycznego wydzlekdent@umlub.pl
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu dziekanat.wnoz@umlub.pl 
Dziekanatu Wydziału Biomedycznego dziekanat.biomedyczny@umlub.pl

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024