Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

III Katedra Pediatrii

III Katedra Pediatrii - logo
Ulica
ul. prof. Antoniego Gębali 6 (USzD)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
gastro@dsk.lublin.pl
Telefon
+48 81718 5420
Fax
+48 81743 1353

p.o. Kierownika

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Pac-Kożuchowska
Stanowisko
Profesor
E-mail
elzbieta.pac-kozuchowska@umlub.pl

Dla studentów

Informacja dla studentów mających zajęcia w III Katedrze Pediatrii w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

 

Poniżej został umieszczony rozkład zajęć w roku akademickim 2022/2023 realizowanych w III Katedrze Pediatrii.

 

Dokładne informacje na temat ćwiczeń znajdują się na Platformie MOODLE w obrębie określonego kursu.

 

Na platformie MOODLE zostały umieszczone także informacje dotyczące tematyki realizowanych ćwiczeń, formy i warunków zaliczenia.

 

 

 

 

Informacja dla studentów mających zajęcia w III Katedrze Pediatrii w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

 

Poniżej został umieszczony rozkład zajęć w roku akademickim 2021/2022 realizowanych w III Katedrze Pediatrii.

 

Dokładne informacje dotyczące daty, godziny oraz osoby prowadzącej ćwiczenia znajdują się na Platformie MOODLE w obrębie określonego kursu. Na platformie MOODLE zostały umieszczone także informacje dotyczące tematyki realizowanych ćwiczeń, formy i warunków zaliczenia.

 

 

 

 

Informacja dla studentów mających zajęcia w III Katedrze Pediatrii w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

 

Poniżej został umieszczony rozkład zajęć w roku akademickim 2021/2022 realizowanych w III Katedrze Pediatrii. Dokładne informacje dotyczące daty, godziny oraz osoby prowadzącej ćwiczenia znajdują się na Platformie MOODLE w obrębie określonego kursu. Na platformie MOODLE zostały umieszczone także informacje dotyczące tematyki realizowanych ćwiczeń, formy i warunków zaliczenia.

 

 

 

Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej  z Pracownią Endokrynologiczno-Metaboliczną

Prof. Iwona Beń-Skowronek

iwonabenskowronek@umlub.pl

tel. 81 71 85 440

Dr hab. Witold Kołłątaj

witoldkollataj@umlub.pl

tel. 81 71 85 449

Dr hab. Maria Klatka

mariaklatka@umlub.pl

tel. 81 71 85 449

Dr Anna Bury

annabury@umlub.pl

tel. 81 71 85 446

Dr Sylwia Krawczyk

sylwiakrawczyk@umlub.pl

tel. 81 71 85 449

Dr Joanna Sieniawska

joanna.sieniawska@umlub.pl

tel. 81 71 85 449

Dr Robert Piekarski

robert.piekarski@umlub.pl

tel. 81 71 85 446

Dr Magdalena Małka

magdalenamalka@umlub.pl

tel. 81 71 85 449

 

 

 

Klinika Pediatrii i Gastroenterologii

Prof. Elżbieta Pac-Kożuchowska

elzbietapackozuchowska@umlub.pl

 tel. 81 71 85 420

Dr Agnieszka Mroczkowska-Juchkiewicz

agnieszkamroczkowskajuchkiewicz@umlub.pl

tel. 81 71 85 401

Dr Paulina Krawiec

paulinakrawiec@umlub.pl

tel. 81 71 85 400

Dr Beata Mełges

 

beata.melges@umlub.pl

tel. 81 71 85 417

Lek.  Aleksandra Kowalik

44029@student.umlub.pl

tel. 81 71 85 417

 

 

 

Klinika Neurologii Dziecięcej

Prof. Krystyna Mitosek-Szewczyk

krystyna.mitosek@umlub.pl

tel. 81 71 85 440

Dr hab. Magdalena Chrościńska-Krawczyk

magdalenachroscinskakrawczyk@umlub.pl

tel. 81 71 85 443

Dr Ewa Zienkiewicz

ewa.zienkiewicz@umlub.pl

tel. 81 71 85 443

Dr Joanna Dubelt

joanna.dubelt@umlub.pl

tel. 81 71 85 443

Dr Paulina Hołowicka-Kłapeć

paulinaholowickaklapec@umlub.pl

tel. 81 71 85 460

Dr Beta Gołębiowska

bgolebiowska@umlub.pl

81 71 85 443

 

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024