Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Dział Spraw Socjalnych Studentów

Dział Spraw Socjalnych Studentów - logo
Ulica
ul. Chodźki 11 (DS Nr 1)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
Telefon
+48 81448 5060
+48 81448 5061
+48 81448 5063

Kierownik

Imię i nazwisko
mgr Elżbieta Gromadzka
Stanowisko
Kierownik Działu
E-mail
elzbieta.gromadzka@umlub.pl
Nr pokoju
13

Informacje ogólne

Dział Spraw Socjalnych Studentów (DSSS) przyjmuje interesantów w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz. 10:00 – 15:00. W czwartek Dział nie obsługuje interesantów (wyjątek – patrz harmonogramy prac komisji stypendialnych).

 

W miesiącach wakacyjnych DSSS czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 15:00

(z uwagi na upływające we wrześniu terminy przyjmowania dokumentów  kontakt telefoniczny we wrześniu możliwy jest w godzinach 7:45 – 10:00).

 

 

Adres do korespondencji: Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin

 

Do głównych zadań Działu Spraw Socjalnych Studentów należy prowadzenie spraw związanych z funduszem stypendialnym (FS) w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, ze zm.) oraz o Regulamin świadczeń Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w szczególności:

 1. Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych, druków niezbędnych do realizacji zadań działu oraz weryfikowanie dotychczasowych regulacji prawnych w tym zakresie.
 2. Przyjmowanie i prowadzenie dokumentacji studentów i doktorantów ubiegających się o przyznanie świadczeń z funduszu stypendialnego:
  Świadczeniami przyznawanymi w ramach środków FS są:
  1. stypendium socjalne,
  2. stypendium rektora dla studentów,
  3. stypendium rektora dla doktorantów,
  4. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  5. zapomoga.
 3. Udział w pracach komisji stypendialnych i komisji odwoławczych, sporządzanie z posiedzeń protokołów i decyzji.
 4. Generowanie w systemie informatycznym list do wypłaty przyznanych świadczeń oraz stypendiów ministra i wypłat dla cudzoziemców – stypendystów Ministra Zdrowia.
 5. Prowadzenie sprawozdawczości oraz sporządzanie informacji i zestawień dotyczących przyznanych świadczeń.
 6. Wykonywanie zadań związanych z planowaniem i obsługą funduszu stypendialnego (ZSI, Pol-on, plany finansowe, wydawanie zaświadczeń i in.).
 7. Współpraca z Samorządem Studentów i Samorządem Doktorantów, Wydziałową Komisją ds. Domów Studenckich, z Dziekanatami poszczególnych Wydziałów oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie zadań realizowanych przez Dział.

 

 

Pracownicy

Kierunki

mgr inż. Ewelina Czuba

pok. nr 14

tel./fax. +48 81448 5061
e-mail: ewelina.czuba@umlub.pl

 • pielęgniarstwo
 • kosmetologia
 • produkty farmaceutyczne i kosmetyczne

mgr Maciej Jezierski

pok. nr 14

tel./fax. +48 81448 5061

e-mail: maciej.jezierski@umlub.pl

 • lekarski (rok 1-3)
 • ratownictwo medyczne
 • psychologia

mgr Iwona Kulesza

pok. nr 14

tel./fax. +48 81448 5061

e-mail: iwona.kulesza@umlub.pl

 • farmacja
 • fizjoterapia
 • DOKTORANCI
  (którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, wszystkie wydziały)

inż. Bartłomiej Czuba

pok. nr 16

tel. +48 81448 5060

e-mail: bartlomiej.czuba@umlub.pl

 • lekarsko-dentystyczny
 • elektroradiologia
 • higiena stomatologiczna
 • techniki dentystyczne
 • zdrowie publiczne
 • biomedycyna

lic. Karolina Jagodzińska

pok. nr 16

tel./fax. +48 81448 5063

e-mail: karolina.jagodzinska@umlub.pl

 • położnictwo
 • analityka medyczna
 • dietetyka
 • terapia zajęciowa
 • studenci cudzoziemcy (wypłata przyznanych stypendiów Ministra Zdrowia)

inż. Renata Pietrzak

pok. nr 16

tel. +48 81448 5060

e-mail: renata.pietrzak@umlub.pl

 • lekarski (rok 4-6)

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat wsparcia finansowego dla studentów.


Plik informacyjny Ministerstwa Edukacji i Nauki można pobrać TUTAJ 

 

Zachęcamy również do zapoznania się z innymi ofertami i programami stypendialnymi.

 

Szczegóły na www.mojestypendium.pl

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2024