Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego - logo
Ulica
ul. Chodźki 1 (Collegium Universum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
dziekanat.farmacja@umlub.pl
Imię i nazwisko
dr n. farm. Adam Majewski
Stanowisko
Kierownik Dziekanatu
E-mail
adam.majewski@umlub.pl
Telefon
+48 81448 7002
Nr pokoju
22

Informacje ogólne

Godziny przyjęć interesantów 
 

  godziny dyżurów Dziekana i Prodziekanów:
prof. dr hab. Grażyna Biała – Dziekan Wydziału

Czwartek 9:00 - 10:00
Piątek 13:00 - 14:00

prof. dr hab. Anna Malm – Prodziekan Wydziału Poniedziałek 14:00 - 15:00
prof. dr hab. Agata Paneth – Prodziekan Wydziału

Środa 13:00 - 14:00

dr hab. Agnieszka Ludwiczuk profesor uczelni– Prodziekan Wydziału Wtorek 10:00 - 11:00

 

Godziny pracy

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 - 15:15.

 

Sprawy studenckie:
Poniedziałek: 10:00 – 15:00
Wtorek: 8:00 – 13:00
Środa: 10:00 – 16:00
Czwartek: 8:00 – 13:00
Piątek:

nieczynne

 

Zakres obowiązków poszczególnych pracowników Dziekanatu

Sekretariat mgr Katarzyna Słowik
tel.: +48 81 448 7000
e-mail: dziekanat.farmacja@umlub.pl
pok. 029
Studia jednolite magisterskie Farmacja I rok, II rok

mgr Magdalena Skiba
tel.: +48 81 448 7005
e-mail: magdalena.skiba@umlub.pl

pok. 020

Farmacja III rok, IV rok, praktyki lic. Anna Wójtowicz
tel.: +48 81 448 7006
e-mail: anna.wojtowicz@umlub.pl
pok. 020
Farmacja V rok, staż mgr Dominika Mąkosa
tel.: +48 81 448 7005
e-mail: dominika.makosa@umlub.pl
pok. 020
Analityka Medyczna mgr Ronald Grzegorczyk
tel.: +48 81 448 7004
e-mail: dziekanat.analityka@umlub.pl
pok. 020
Studia I˚ oraz II˚  Kosmetologia mgr Marek Seroczyński
tel.: +48 81 448 7006
e-mail: marek.seroczynski@umlub.pl
pok. 020

Podróże służbowe

Zaświadczenia do ZUS
Sylabusy


mgr Aleksandra Jabłońska
tel.: +48 81 448 7009
e-mail: aleksandrajablonska1@umlub.pl
pok. 021a
 
Sprawy osobowe - konkursy, awanse

mgr Katarzyna Tarkowska

tel.: +48 81 448 7003

e-mail: katarzynatarkowska@umlub.pl

pok. 021

Ewaluacja programów studiów mgr Violeta Miłosz
tel.: +48 81 448 7003
e-mail: violeta.milosz@umlub.pl
pok. 021

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 103/2014 oraz Zarządzaniem Rektora Nr 104/2014 skargi i wnioski, o których mowa w w/w Zarządzeniach, można składać w Sekretariacie Dziekanatu WF (pok. 29) od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00.

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2024