Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu - logo
Ulica
ul. Staszica 4-6 (Collegium Maximum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-081
E-mail
dziekanat.wnoz@umlub.pl

Kierownik

Imię i nazwisko
mgr Sylwia Mazurkiewicz
Stanowisko
Kierownik Dziekanatu
E-mail
sylwia.mazurkiewicz@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6702

Informacje ogólne

 

 

SEKRETARIAT

WYJAZDY SŁUŻBOWE

pok. 23

lic. Bożena Brzozowska

tel.: +48 81448 6700
e-mail: bozena.brzozowska@umlub.pl

 

KIERUNKI STUDIÓW

Pielęgniarstwo:

STUDIA

STACJONARNE

I STOPNIA

pok. 108

mgr inż. Agnieszka Jaślikowska

tel.: +48 81448 6706
e-mail: agnieszka.jaslikowska@umlub.pl

STUDIA

STACJONARNE

II STOPNIA

mgr inż. Anna Bujak vel Bujakowska

tel.: +48 81448 6713
e-mail: anna.bujakvelbujakowska@umlub.pl

STUDIA

NIESTACJONARNE

II STOPNIA pok.20

mgr Elżbieta Rzeźnik

tel.: +48 81448 6705

e-mail: elzbieta.rzeznik@umlub.pl

STUDIA ANGLOJĘZYCZNE I STOPNIA pok.20

mgr Justyna Włodek

tel.: +48 81448 6709

e-mail: justynawlodek@umlub.pl

 

Położnictwo:

STUDIA

STACJONARNE

 

I STOPNIA

 

pok. 20

mgr Marta Zabielska-Smaga

tel.: +48 81448 6707

e-mail:  marta.zabielska@umlub.pl

STUDIA

STACJONARNE

II STOPNIA

STUDIA

 NIESTACJONARNE

II STOPNIA pok.20

mgr Elżbieta Rzeźnik

tel.: +48 81448 6705

e-mail: elzbieta.rzeznik@umlub.pl

STUDIA ANGLOJĘZYCZNE I STOPNIA pok.20

mgr Justyna Włodek

tel.: +48 81448 6709

e-mail: justynawlodek@umlub.pl

 

Fizjoterapia:

STUDIA

STACJONARNE

JEDNOLITE MAGISTERSKIE

pok. 20

mgr Sylwia Gębal

tel.: +48 81448 6715

e-mail: sylwia.gebal@umlub.pl

II STOPNIA

mgr Ilona Matuszewska

tel.: +48 81448 6705

e-mail: ilona.matuszewska@umlub.pl

 

 

Zdrowie publiczne:

STUDIA

STACJONARNE

II STOPNIA
     pok. 20

 

mgr Elżbieta Rzeźnik

tel.: +48 81448 6705

e-mail: elzbieta.rzeznik@umlub.pl

 

 

 

                                                   Obsługa organizacyjno-sprawozdawcza:

 

- JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA/ PROGRAMY STUDIÓW pok. 20

mgr Ilona Matuszewska

tel.: +48 81448 6705

e-mail: ilona.matuszewska@umlub.pl

- KONKURSY NA STANOWISKA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

- ZMIANY STANOWISK/ GRUPY PRACOWNICZEJ

- NOSTRYFIKACJE

- JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

pok. 19

mgr Katarzyna Banach

tel.: +48 81448 6714

e-mail: katarzyna.banach@umlub.pl

 

- PRAKTYKI STUDENCKIE

- ADMINISTRATOR WYDZIAŁOWY ZSI

mgr Jolanta Moritz

tel.: +48 81448 6708

e-mail: jolanta.moritz@umlub.pl

- ADMINISTRATOR MERYTORYCZNY PORTALU STUDENTA

- ADMINISTRATOR MERYTORYCZNY MODUŁU WYKŁADOWCA

mgr Jolanta Moritz

tel.: +48 81448 6708

e-mail: jolanta.moritz@umlub.pl

 

- REDAKTOR WYDZIAŁOWY ESI

mgr Jolanta Moritz

tel.: +48 81448 6708

e-mail: aktualizacje.wnoz@umlub.pl

- Z-CA REDAKTORA WYDZIAŁOWEGO ESI

mgr Sylwia Gębal

tel.: +48 81448 6715

e-mail: aktualizacje.wnoz@umlub.pll

 

- ADMINISTRATOR MERYTORYCZNY JEDNOLITEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO

mgr Jolanta Moritz

tel.: +48 81448 6708

e-mail: jsa.wnoz@umlub.pl

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 103/2014 w sprawie przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji, stalkingowi i molestowniu seksualnemu w środowisku studenckim w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz Zarządzaniem Rektora Nr 104/2014  w sprawie ustalenia zasad i trybu przyjmowania i nrozpatrywania skarg i wniosków wnoszonych przez studentów Uniwersytetu Medycznego skargi i wnioski, o których mowa w w/w Zarządzeniach, można składać w Sekretariacie Dziekanatu WNoZ (pok. 23) od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00.

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2021