Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu - logo
Ulica
ul. Staszica 4/6 (Collegium Maximum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-081
E-mail
dziekanat.wnoz@umlub.pl
Telefon
+48 81 448 6700

Kierownik

Imię i nazwisko
mgr Sylwia Mazurkiewicz
Stanowisko
Kierownik Dziekanatu
E-mail
sylwia.mazurkiewicz@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6702
Nr pokoju
26

Informacje ogólne

logotyp instagram przekierowujący na instagram Uczelni        logotyp facebook przekierowujący na stronę facebook Uczelni

 

 

 

 

 

 

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

 

Kierownik pok. 26

mgr Sylwia Mazurkiewicz

tel.+48 81 448 6702

e-mail: sylwia.mazurkiewicz@umlub.pl

Sekretariat

Wyjazdy służbowe

pok. 23

 

lic. Bożena Brzozowska

tel.: +48 81448 6700
e-mail: bozena.brzozowska@umlub.pl

ERASMUS+ pok. 20

 

mgr Justyna Włodek

tel.: +48 81448 6705

e-mail:justynawlodek@umlub.pl

 

KIERUNKI STUDIÓW

Pielęgniarstwo:

studia

stacjonarne

I stopnia

pok.108

mgr inż. Agnieszka Jaślikowska

tel.: +48 81448 6706
e-mail: agnieszka.jaslikowska@umlub.pl

studia

stacjonarne

II stopnia

pok.108

mgr inż. Anna Bujak vel Bujakowska

tel.: +48 81448 6713
e-mail: anna.bujakvelbujakowska@umlub.pl

studia

niestacjonarne

II stopnia

pok.108

 

mgr Elżbieta Rzeźnik

tel.: +48 81448 6703

e-mail: elzbieta.rzeznik@umlub.pl

studia

anglojęzyczne

 

I stopnia pok.20

mgr Justyna Włodek

tel.: +48 81448 6705

e-mail: justynawlodek@umlub.pl

 

 

Położnictwo:

studia

stacjonarne

I stopnia

pok. 20

mgr Marta Barszcz

tel.: +48 81448 6707

e-mail:  marta.barszcz@umlub.pl

studia

stacjonarne

II stopnia

 pok.108

mgr Elżbieta Rzeźnik

tel.: +48 81448 6703

e-mail: elzbieta.rzeznik@umlub.pl

 

studia

niestacjonarne

II stopnia pok.108

mgr Elżbieta Rzeźnik

tel.: +48 81448 6703

e-mail: elzbieta.rzeznik@umlub.pl

studia

niestacjonarne

pomostowe

I stopnia

pok.108

mgr Elżbieta Rzeźnik

tel.: +48 81448 6703

e-mail: elzbieta.rzeznik@umlub.pl

studia

anglojęzyczne

I stopnia pok.20

mgr Justyna Włodek

tel.: +48 81448 6705

e-mail: justynawlodek@umlub.pl

 

Fizjoterapia:

studia stacjonarne

jednolite magisterskie

pok.19

mgr Sylwia Gębal

tel.: +48 81448 6715

e-mail: sylwia.gebal@umlub.pl


Zdrowie publiczne:

studia stacjonarne

II stopnia    pok. 108

 

mgr Elżbieta Rzeźnik

tel.: +48 81448 6703

e-mail: elzbieta.rzeznik@umlub.pl

 

 

 

              Obsługa organizacyjno-sprawozdawcza:

 

Jakość kształcenia

Programy studiów

Nostryfikacje

pok. 20

mgr Katarzyna Banach

tel.: +48 81448 6709

e-mail: katarzyna.banach@umlub.pl

 

Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich

Zmiany stanowisk

Zmiany grupy pracowniczej

pok. 19

mgr Ilona Matuszewska

tel.: +48 81448 6714

e-mail: ilona.matuszewska@umlub.pl

Praktyki studenckie

pok. 19

mgr Jolanta Moritz

tel.: +48 81448 6708

e-mail:jolanta.moritz@umlub.pl

Administrator merytoryczny Portalu Studenta

Administrator merytoryczny Modułu Wykładowca

Administrator Wydziałowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Administrator merytoryczny

Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

pok. 19

mgr Jolanta Moritz

tel.: +48 81448 6708

e-mail: jolanta.moritz@umlub.pl

e-mail: jsa.wnoz@umlub.pl

Redaktor Wydziałowy ESI

pok. 19

mgr Jolanta Moritz

tel.: +48 81448 6708

e-mail: aktualizacje.wnoz@umlub.pl

Z-ca redaktora wydziałowego ESI

pok. 19

mgr Sylwia Gębal

tel.: +48 81448 6715

e-mail: aktualizacje.wnoz@umlub.pl

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 133/2022 z dn. 05-09-2022 zmieniającym Zarządzenie Nr 14/2022 Rektora Uniwersytetu medycznego w Lublinie z dnia 3 lutego 2022 roku w sprawie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz Zarządzaniem Rektora Nr 104/2014  w sprawie ustalenia zasad i trybu przyjmowania i nrozpatrywania skarg i wniosków wnoszonych przez studentów Uniwersytetu Medycznego skargi i wnioski, o których mowa w w/w Zarządzeniach, można składać w Sekretariacie Dziekanatu WNoZ (pok. 23) od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2023