Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pracownią Endokrynologiczno - Metaboliczną

Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pracownią Endokrynologiczno - Metaboliczną - logo
Ulica
ul. Gębali 6 (USzD)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
endo@dsk.lublin.pl
Telefon
+48 81718 5440
Fax
+48 81743 1372

p.o. Kierownika

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek
Stanowisko
Profesor
E-mail
iwona.ben-skowronek@umlub.pl
Telefon
+48 81718 5440
Nr pokoju
6081

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022