Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pracownią Endokrynologiczno - Metaboliczną

Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pracownią Endokrynologiczno - Metaboliczną - logo
Ulica
ul. Gębali 6 (USzD)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
endo@dsk.lublin.pl
Telefon
+48 81718 5440
Fax
+48 81743 1372

p.o. Kierownika

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek
Stanowisko
Profesor
E-mail
iwona.ben-skowronek@umlub.pl
Telefon
+48 81718 5440
Nr pokoju
6081

Informacje ogólne

Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pracownią Endokrynologiczno-Metaboliczną została wyodrębniona w 2011 roku z Kliniki Endokrynologii i Neurologii Dziecięcej działającej w strukturach Dziecięcego Szpitala Klinicznego od 1996 roku na wniosek ówczesnego kierownika prof. dr hab. Leszka Szewczyka. Wcześniej była to Klinika Chorób Dzieci Starszych Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Lublinie.


Profil jednostki

Leczenie chorób endokrynologicznych, cukrzycy i chorób metabolicznych u dzieci oraz badania naukowe dotyczące występowania, etiologii i metod leczniczych zaburzeń endokrynnych i cukrzycy w populacji wieku rozwojowego.

Zakres działalności:

  1. Działalność diagnostyczno-lecznicza.
  2. Działalność naukowa.
  3. Działalność dydaktyczna.

 

Nagrody i wyróżnienia
Pracownicy Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pracownią Endokrynologiczno-Metaboliczną uzyskiwali wielokrotnie Nagrody Naukowe i Dydaktyczne Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Na kongresach i sympozjach naukowych w ciągu ostatnich 10 lat prace powstałe w Klinice uzyskały nagrody:

  1. I nagroda na Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologów Dziecięcych w Białowieży w roku 2006 za pracę:  Przeniesienie choroby Gravesa od dawcy do biorcy przeszczepu szpiku: udokumentowane poprzez badanie FISH i badania immunohistochemiczne tkanki tarczycowej. [AUT.] I[WONA] BEŃ-SKOWRONEK, J[ADWIGA] SIEROCIŃSKA-SAWA, K[ATARZYNA] DRABKO, E[LŻBIETA] KOROBOWICZ, L[ESZEK] SZEWCZYK.
  2. I nagroda na Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologów Dziecięcych w Łodzi w roku 2009 za pracę: Wędrówka limfocytów z przestrzeni naczyniowej do nabłonka pęcherzykowego tarczycy u dzieci z chorobą Graves-Basedowa. [AUT.] I[WONA] BEŃ-SKOWRONEK, R. CIECHANEK, L[ESZEK] SZEWCZYK.

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2021