Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Dział ds. Stopni i Tytułu Naukowego

Dział ds. Stopni i Tytułu Naukowego - logo
Ulica
ul. Chodźki 19 (TBV)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093

Kierownik

Imię i nazwisko
mgr Bartłomiej Maślejak
Stanowisko
Kierownik Działu
E-mail
bartlomiej.maslejak@umlub.pl
Telefon
+48 81 448 5042
Nr pokoju
209

Informacje ogólne

 

Dział ds. Stopni i Tytułu Naukowego

ul. Chodźki 19, II piętro

Kierownik

  pok. 209

Bartłomiej Maślejak

tel.: +48 81448 5042

e-mail: bartlomiej.maslejak@umlub.pl

Dyscyplina nauk medycznych

doktoraty (dawny IIWLzOA)

pok. 209

 

Alicja Pietraś

tel.: +48 81448 5043

e-mail: alicja.pietras@umlub.pl

 

Dyscyplina nauk medycznych

doktoraty (dawny IWLzOS)

pok. 209

 

Agnieszka Wujec-Delega

tel.: +48 81448 5040

e-mail: agnieszkawujecdelega@umlub.pl

 

Dyscyplina nauk medycznych

habilitacje

      pok. 209

Małgorzata Opat

tel.: +48 81448 5049

e-mail: malgorzataopat@umlub.pl

Dyscyplina nauk medycznych

Dyplomy

pok. 209

Madlena Warowna

tel.: +48 81448 5041

e-mail: madlenawarowna@umlub.pl

Dyscyplina nauk farmaceutycznych

 

pok. 210

Anna Kopczacka

tel.: +48 81448 5044

e-mail: anna.kopczacka@umlub.pl

Dyscyplina nauk o zdrowiu

 

pok. 210

Marta Witek

tel.: +48 81448 5045

e-mail: martawitek@umlub.pl

 

 

 

 

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024