Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Koordynator ds. Dostępności

Koordynator ds. Dostępności - logo
Ulica
ul. Chodźki 15 (Hala Widowiskowo-Sportowa)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
Telefon
+48 81 448 67 60
Nr pokoju
227
Imię i nazwisko
mgr inż. Dorota Dudka
Stanowisko
Młodszy specjalista
E-mail
dorota.dudka@umlub.pl
Telefon
+48 81 448 67 60
Nr pokoju
227

Informacje ogólne

Działalność koordynatora

 1. Działania na rzecz przestrzegania właściwego traktowania osób niepełnosprawnych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
 2. Działania zmierzające do likwidacji barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym udział w życiu społeczności akademickiej.
 3. Współpraca w procesach usuwania barier w dostępie do zasobów informacyjnych i edukacyjnych.
 4. Realizacja działań świadomościowych (artykuły w czasopiśmie uczelni Blask)

  Blask nr 16

  Blask nr 17

  Blask nr 18

  Blask nr 19

  Blask nr 20

  Blask nr 22

 5. Pomoc w przygotowywaniu materiałów dostępnych w postaci elektronicznej.
 6. Przyjmowanie skarg na brak dostępności na Uniwersytecie Medycznym.
 7. Akceptowanie i opiniowanie inwestycji realizowanych na Uniwersytecie.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024