Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii

I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii - logo
Ulica
ul. Staszica 16 (SPSK Nr 1)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-081
Telefon
+48 81 532 7847

Kierownik

Imię i nazwisko
dr hab. n. med. Rafał Tarkowski
Stanowisko
Adiunkt dr hab.
E-mail
rafal.tarkowski@umlub.pl
Telefon
+48 81534 9890

Informacje ogólne

W Klinice wykonuje się operacje zarówno endoskopowe (laparoskopia i hysteroskopia) jak i sposobem klasycznym. Klinika posiada najnowszy w regionie sprzęt do zabiegów endoskopowych. Od 1 marca 2012 roku (zakończenie generalnego remontu) Klinika dysponuje nowoczesnym blokiem operacyjnym z dwiema salami operacyjnymi wyposażonymi w najnowszy w regionie sprzęt firmy STORZ do zabiegów endoskopowych oraz metodami klasycznymi.


W ramach Kliniki działa Ośrodek Badań Profilaktycznych oraz Wczesnego Wykrywania Nowotworów Narządów Kobiecych.
Klinika nadzoruje również działalność Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy (WOK) nadzorującego pracę poradni ginekologicznych i cytologiczno-kolposkopowych w woj. lubelskim.

 

 

Informacje o WOK-u
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w woj. lubelskim jest jednostką utworzoną w 2006 roku po wygraniu przez Samodzielny Szpital Publiczny nr 1 w Lublinie konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia na organizację takiej jednostki. WOK funkcjonuje w ramach struktur SPSK nr 1 w Lublinie.

Zadania WOK

  1. Prowadzenie działań na rzecz poprawy zgłaszalności kobiet na badania cytologiczne, tj. przeprowadzanie akcji medialnych, organizowanie konferencji edukacyjno-informacyjnych dla kobiet, udział w spotkaniach, festynach.
  2. Współpraca w samorządami, zakładami pracy.
  3. Organizowanie szkoleń specjalistycznych dla kadry medycznej.
  4. Organizowanie kontroli jakości badań cytologicznych.
  5. Organizowanie wysyłki zaproszeń na badania cytologiczne.


Program profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce
Począwszy do 2004 roku, a w zmienionej formie od 2006 roku program profilaktyki raka szyjki macicy jest oferowany wszystkim kobietom w wieku 25-59 lat, które nie wykonywały badania cytologicznego w ramach programu w ciągu ostatnich 3 lat. Bezpłatne (refundowane przez NFZ) badania cytologiczne w ramach programu można wykonać w każdej poradni ginekologiczno-położniczej posiadającej kontrakt z NFZ. Program jest programem aktywnym tzn., że kobiety otrzymują imienne zaproszenia na badania cytologiczne. Od września 2009 roku zaproszenia na badania są wysyłane prze WOK (wcześniej przez NFZ).


Etapy programu:

  1. Etap podstawowy – pobranie rozmazu cytologicznego z szyjki macicy w gabinecie ginekologicznym przez lekarza lub położną.
  2. Etap diagnostyczny – ocena preparatu cytologicznego w pracowni cytologicznej.
  3. Etap pogłębiony – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w rozmazie cytologicznym kobieta powinna zostać skierowana do ośrodka realizującego etap pogłębiony. W ramach tego etapu wykonywane jest badanie kolposkopowe z biopsją celowaną w razie wskazań.

 

We współpracy z sanatorium w Iwoniczu podjęto działalność mającą na celu rozszerzenie diagnostyki oraz nieinwazyjnych metod leczenia nietrzymania moczu.

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2021