Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii

I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii - logo
Ulica
ul. Staszica 16 (Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-081
E-mail
ginonkol@umlub.pl
Telefon
+48 81 532 7847

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Rafał Tarkowski
Stanowisko
Profesor
E-mail
rafal.tarkowski@umlub.pl
Telefon
+48 81534 9890

Informacje ogólne

W I Klinice Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prowadzone są wielokierunkowe badania naukowe skoncentrowane wokół zagadnień ginekologii onkologicznej (nowotwory trzonu macicy i jajnika), ale też łagodnych schorzeń ginekologicznych (endometrioza, choroby szyjki macicy).

 

Zainteresowania naukowe zespołu obejmują szeroki zakres zagadnień takich jak immunologia i diagnostyka ultrasonograficzna raka jajnika, przejście mezenchymalno-nabłonkowe, celowane terapie w mięsakach macicy, wpływ infekcji wirusem SARS-CoV-2 na funkcję i immunologię żeńskich narządów płciowych, rola czynników immunologicznych i oksydacyjnych w endometriozie.

 

 

 

 

Działalność kliniczna

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024