Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii

Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii - logo
Ulica
ul. Staszica 11 (Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-081
Telefon
+48 81 532 5706

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Piotr Terlecki
Stanowisko
Profesor
E-mail
piotr.terlecki@umlub.pl

Informacje ogólne

Klinika Chirurgii Naczyń powstała w 1971 roku na bazie Kliniki Chirurgii Ogólnej Akademii Medycznej SPSK Nr 1 w Lublinie, posiadała 25 łóżek i jedna salę operacyjną. Pierwszym Kierownikiem Kliniki był prof. Paweł Misiuna w latach 1971-1980, pierwszymi chirurgami pracującymi w Klinice byli prof. Jerzy Michalak, dr Tadeusz Olewiński, dr Franciszek Brakowiecki, dr Andrzej Madejczyk, śp. dr Wiesław Woźniacki. W 1980 roku prof. Jerzy Michalak objął kierownictwo Kliniki Chirurgii Naczyń po profesorze Pawle Misiunie, który został kierownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej. Prof. Jerzy Michalak kierował Kliniką Chirurgii Naczyń do 2003 roku. W tym okresie w Klinice pracowali dr Wojciech Kobusiewicz, dr Adam Stępień, dr Witold Żywicki, dr Andrzej Wolski, dr Mirosław Melaniuk, dr Piotr Niedziela, dr Paweł Jóźwiakowski, dr Stefan Mocarski, dr Janusz Ślepko, dr Tomasz Zubilewicz, dr Marcin Feldo, dr Piotr Terlecki, dr Stanisław Przywara, dr Jan Jakub Kęsik. Od 2003 roku po przejściu profesora Jerzego Michalaka na emeryturę Katedrą i Kliniką Chirurgii Naczyń kierował dr hab. n. med. Jacek Wroński. Aktualnie Kierownikiem Kliniki jest dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz, prof. nadzwyczajny UM. Aktualnie w Klinice zatrudnieni są również kolejni lekarze: dr Marek Iłżecki, dr Marek Chrapko, dr Andrzej Paluszkiewicz, dr Wacław Karakuła, dr Adam Skwarzyński, dr Andrzej Wojtak, dr Paweł Macech, dr Michał Małysza, dr Krzysztof Scheller.

 

W latach 80-tych i 90-tych Klinika zajmowała się następującą działalnością naukową:

  1. Problematyka leczenia chirurgicznego hiperlipidemii u chorych z miażdżycą.
  2. Badanie wpływu syntetycznych analogów prostacykliny na zmiany biochemiczne i morfologiczne w mięśniu sercowym podczas doświadczalnego zawału.
  3. Badania nad wyjaśnieniem istoty i rozwoju zmian patologicznych w tętnicach kończyn dolnych u chorych na cukrzycę.
  4.  Wdrożenie pełnego zakresu operacji na układzie tętniczym zwłaszcza w obrębie tętnic szyjnych, nerkowych i krezkowych.
  5. Wprowadzenie kriochirurgicznej metody leczenia chorób układu żylnego.Granty naukowe PW 10.8 nt. „Zapobieganie i zwalczanie chorób układu krążenia” (1982-1986), CBPR 11.6.30. „Leczenie miażdżycowego niedokrwienia kończyn dolnych” (1986-1990). Współpraca naukowa z Kliniką Chirurgii Serca i Naczyń Instytutu Medycznego we Lwowie w latach 1975-1985 nad unowocześnieniem badań diagnostycznych leczenia chorób aorty i dużych tętnic. Udział w licznych kongresach i zjazdach krajowych i zagranicznych: Brno 1984, Szeged 1987, Rostock 1988, Ateny 1992, Barcelona 1993, Berlin 1994, Paryż 1995, Montpellier (najlepsza praca wyróżniona na Kongresie nagrodą specjalną), Wenecja, Paryż 1996, Barcelona, Paryż, Rzym 1997, Paryż, Strasburg, Berlin 1998, Waszyngton 1999, Sztokholm 2000, Rzym 2001, Paryż 2003, Ljubljana (I Nagroda im. Reynaldo Dos Santosa) 2004, Paryż 2005.

 

Aktualnie Klinika prowadzi ścisłą współpracę naukowo-zawodową z następującymi ośrodkami zagranicznymi: Uniwersytet w Creteil, Francja; Mayo Clinic, USA; Uniwersytet w Grazu, Austria, Uniwersytet w Adelajdzie, Australia; Duke University, USA. Pod egidą Prof. Zubilewicza powstał Polski Oddział Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej (Society for Vascular Surgery - SVS). Prof. Zubilewicz został Prezesem Oddziału SVS, a dr Przywara jego Sekretarzem. Prof. Zubilewicz piastuje również stanowisko Redaktora Naczelnego Acta Angiologica i jest Prezesem Elektem Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. W ostatnim dziesięcioleciu pracownicy naukowi Kliniki prezentowali swoje prace naukowe na prestiżowych Kongresach zagranicznych Towarzystw Chirurgii Naczyniowej i Angiologii: Paryż, Tours, Ateny, Nowy York, Las Vegas, Miami, Dallas, Sydney, Honk-Kong, Szanghaj. Od kilku lat tradycją stały się organizowane przez Klinikę, coroczne spotkania chirurgów naczyniowych z całej Polski i wybitnych światowych ekspertów (Prof. Becquemin, Prof. Gloviczki, Prof. Riambaud, Prof. Eaton, Prof. Lawson) w Kazimierzu nad Wisłą: „Postępy w Chirurgii Naczyń”.

 

Od 1 czerwca 2003 roku Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii przeprowadziła się do nowo wyremontowanego budynku przy ul. Staszica 11. Łączna powierzchnia Kliniki z zapleczem technicznym, diagnostycznym i dydaktycznym wynosi 2450 m2. Obecnie Klinika posiada 45 łóżek plus 3 łóżka intensywnego nadzoru pooperacyjnego, 3 sale operacyjne w tym jedna wyposażona w sprzęt do przeprowadzania skomplikowanych zabiegów wewnątrznaczyniowych oraz sprzęt do małoinwazyjnych zabiegów videoskopowych, gabinet badań USG Doppler, gabinet z bieżnią do prób wysiłkowych oraz Poradnia Chorób Naczyń.

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024