Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych - logo
Ulica
ul. Staszica 16 (SPSK Nr 1)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-081
Telefon
+48 81 532 7717

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Jerzy Mosiewicz
Stanowisko
Profesor
E-mail
jerzy.mosiewicz@umlub.pl

Działalność dydaktyczna

Klinika prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie diagnostyki i leczenia chorób wewnętrznych, endokrynologii i geriatrii dla studentów medycyny i stomatologii. Prowadzi ponadto kursy szkolenia podyplomowego dla lekarzy i stale współpracuje z Lubelskim Oddziałem Towarzystwa Internistów Polskich.

Działalność naukowa

 1. Badania nad patogenezą miażdżycy naczyń, nadciśnienia tętniczego i cukrzycy w oparciu o metody biologii i genetyki molekularnej.
 2. Profilaktyka i wczesna diagnostyka choroby wieńcowej.
 3. Diagnostyka i leczenie chorób układu oddechowego.
 4. Profilaktyka hormonalna chorób serca.

 

Współpraca zagraniczna

 1. Uniwersytet Harvarda (USA) – w zakresie kardiologii prewencyjnej.
 2. Uniwersytet w Oxfordzie (Anglia) – w zakresie prewencji kardiologicznej.
 3. Uniwersytet Michigan (USA) – wczesna diagnostyka i leczenie nadciśnienia.
 4. Uniwersytet Zagł. Ruhry (RFN) – diagnostyka chorób ukł. oddechowego.
 5. H. Hughes Medical Inst – Ann Arbor (USA) – w zakresie genetyki molekularnej.

Działalność usługowa

Klinika posiada możliwości diagnostyki i leczenia pełnego zakresu chorób wewnętrznych. Wyznajemy zasadę leczenia ludzi, a nie choroby, chorują bowiem ludzie, a nie narządy. Posiadamy lekarzy wszechstronnie wykształconych, posiadających podspecjalizacje w zakresie kardiologii i endokrynologii, stale pogłębiających swoje medyczne umiejętności. Tworzymy zespół doceniający wartość naszych pielęgniarek i salowych.

 

Organizacja kliniki uwzględnia pododział Intensywnej Terapii, gdzie leczymy bezpośrednie zagrożenia życia.

 

Posiadamy wysokiej klasy wyposażenie obejmujące diagnostykę echograficzną układu krążenia, określenie jego stanu czynnościowego w oparciu o 24-godz. badanie holterowskie i 24-godz. monitorowanie ciśnienia tętniczego.

 

W zakresie diagnostyki schorzeń układu oddechowego, jako jedyni w naszym makroregionie, dysponujemy unikalną aparaturą. Schorzenia układu pokarmowego diagnozujemy w oparciu o badania endoskopowe i ultrasonograficzne. Na szczególną uwagę zasługuje nasze doświadczenie (byliśmy tu pionierami w polskiej medycynie) w zakresie genetyki molekularnej, pozwalające nam na tzw. diagnostykę przedkliniczną, co znakomicie poprawia rokowanie poszczególnych chorych. Nie można pominąć naszych doświadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia zaburzeń stanów psychiki.

 

W zespole posiadamy specjalnie wyszkolonych psychologów klinicznych i internistów-psychiatrów. Nasza działalność w każdej z opisywanych dziedzin jest wspomagana techniką komputerową.

Baza publikacji

 1. Buraczyńska M., Hanzlik J., Grzywa M: ApoA-I related DNA polymorphism in humans with coronary heart disease. Human Genetics 1986, 74, s. 165-167.
 2. Chiang P., Dzida G., Grumet J., Cheng J., Song W., Crombez E., Van Keuren M., Kurnit D.: Expressed sequence tags from the long arm of human chromosome 21. Genomics 1995, 29, s. 383-389.
 3. Myśliński W., Mosiewicz J., Ryczak E., Barud W., Biłan A., Palusiński R., Hanzlik J.: Right ventricular function in systemic hypertension. Journal of Human Hypertension. 12(3): 149-55, 1998, 12, s. 149-155.
 4. Myśliński W., Mosiewicz J., Biłan A., Hanzlik J.: Echokardiograficzna ocena para-metrów przepływu krwi w tętnicy płucnej u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Polski Merkuriusz Lekarski 1996, 1, s. 11-14.
 5. Mosiewicz J., Myśliński W., Ryczak E., Dzida G., Biłan A., Palusiński R., Hanzlik J.: Nadreaktywność oskrzeli jako czynnik ryzyka rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w populacji górników kopalni węgla kamiennego w Bogdance. Medycyna Pracy 1999, 50, s. 537-547.
 6. Mosiewicz J., Jaszyna M., Hanzlik J., Ryczak E., Makaruk B., Myolinski W.: Smoking and bronchial reactivity in small airways disease in a population of Bogdanka (Poland) coal miners. Journal of Drug Development & Clinical Practice 1996, 8, s. 25-30.
 7. Ryczak E., Mosiewicz J., Hanzlik J.: Zaburzenia metabolizmu glukozy w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym. Wiadomości Lekarskie 1995, 17-20, s. 386-390.
 8. Ryczak E., Mosiewicz J., Hanzlik J.: Zaburzenia lipidowe w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym. Wiadomości Lekarskie 1995, 17-20, s. 391-395.
 9. Makaruk B., Sodolski W., Hanzlik J., Mosiewicz J.: Changes of echocardiographic indices of the left cardiac ventricle systolic function during thyrostatic therapy. Endokrynologia Polska 1998, 49, s. 305-310.
 10. Mosiewicz J., Myśliński W., Jaszyna M., Ryczak E., Dzida G., Biłan A., Palusiński R., Hanzlik J.: Mixed coal dust exposure and chronic airflow obstruction development in a population of Bogdanka (Lublin basin) coal miners. Polish Journal of Environmental Studies, 1999, 8, Suppl. II, s. 104-107.
 11. Dzida G., Buraczyńska K., Sobstyl J., Puźniak A., Golon P., Mosiewicz J., Hanzlik J.: Polimorfizm M23T ludzkiego genu angiotensynogenu w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym w populacji polskiej. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej 1999, 6, s. 1033-1037.
 12. Mosiewicz J., Jaszyna M., Hanzlik J.: Smoking, atopy, occupational exposure and bronchial hyperreactivity in population of Bogdanka (Poland) coal miners. Journal of Smoking Related Disorders 1995, 6, s. 35-42.

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024