Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry

Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry - logo
Ulica
ul. Chmielna 1 (SPSK Nr 1)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-079
Telefon
+81 53 26 149

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski
Stanowisko
Profesor
E-mail
tomasz.zarnowski@umlub.pl

Informacje ogólne

Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie powstała w 1944 roku przy Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą przy ul. Staszica. Pierwszym kierownikiem Kliniki był prof. Ignacy Abramowicz.


W 1948 roku kierownictwo Kliniki zostało powierzone dr Tadeuszowi Krwawiczowi, który do tej pory pracował w dziecięcym Oddziale Ocznym w Szpitalu Dzieciątka Jezus. Z jego inicjatywy w 1954 roku Klinika przeniosła się na ul. Chmielną do odnowionego i zmodernizowanego pałacyku Chrzanowskich. W nowej siedzibie powstała sala operacyjna oraz pracownie badawcze, gdzie prof. Krwawicz mógł zająć się pracą naukową i badawczą. Głównym przedmiotem jego zainteresowań stała się problematyka zranień i owrzodzeń rogówki oraz badania nad mechanizmami odpornościowymi oka.


Największym sukcesem prof. Tadeusza Krwawicza było zastosowanie w okulistyce niskiej temperatury. Przy pomocy krioekstraktora jako pierwszy usunął zaćmę, dzięki czemu został uznany za ojca kriochirurgii i kriooftalmologii oraz zyskał sławę na świecie. W celu zgromadzenia nowoczesnej aparatury oraz w związku z ulepszaniem technik operacyjnych konieczna okazała się rozbudowa Kliniki. W 1979 roku, w parku otaczającym starą Klinikę, zbudowano nowy wielopiętrowy budynek wraz z przylegającym do niego audytorium, który połączono przejściem podziemnym z pałacykiem Chrzanowskich. W starym budynku utworzono oddział zachowawczy i operacyjny, natomiast w nowej Klinice oddział chirurgii zaćmy, rogówki, siatkówki, dziecięcy oraz nowoczesny blok operacyjny. Działalność naukowa Kliniki zaczęła się prężnie rozwijać w pracowniach biochemicznej, histologicznej, genetycznej, chirurgii doświadczalnej i nowo powstającym Banku Tkanek Oka. Natomiast w Sali audytoryjnej zaczęły odbywać się sympozja, wykłady oraz posiedzenia naukowe dla lekarzy.


Prof. Krwawicz był osobą wielce zasłużoną, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia. Za jego Kadencji 8 lekarzy uzyskało tytuł doktora habilitowanego, a 7 z nich tytuł profesora.


W 1980 roku po 32 latach kierowania Kliniką Okulistyki prof. Krwawicz odszedł na emeryturę. Jego miejsce zajął prof. Kazimierz Gerkowicz. Jego następcy kontynuowali kierunek rozwoju, jaki on obrał. Zaczęto wprowadzać nowe metody leczenia zaćmy z wszczepami soczewek wewnątrzgałkowych, leczenie powikłań cukrzycowych oraz retinopatii wcześniaków.


W 1991 roku po przejściu prof. Gerkowicza na emeryturę w Klinice było 4 samodzielnych pracowników naukowych: prof. Barbara Szwarc-Krwawicz, prof. Jerzy Toczołowski, prof. Marek Prost i prof. Zbigniew Zagórski. Po podzieleniu Kliniki na dwie, w 1991 roku kierownikiem I Kliniki został prof. Zbigniew Zagórski, natomiast w 1992 roku kierownikiem II Kliniki został prof. Jerzy Toczołowski. W 2008 roku doszło ponownie do połączenia obu Klinik. Kierownikiem Kliniki został prof. Tomasz Żarnowski. W 2011 roku w obrębie Kliniki wydzielono 3 jednostki: Klinikę Diagnostyki i Mikrochirurgii jaskry, której kierownikiem jest prof. Tomasz Żarnowski, Klinikę Okulistyki Ogólnej, której kierownikiem jest prof. Robert Rejdak i Klinikę Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego, której kierownikiem jest dr hab. Jerzy Mackiewicz.

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2021