Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Klinika Chirurgii Onkologicznej

Klinika Chirurgii Onkologicznej - logo
Ulica
ul. Radziwiłłowska 13 (SPSK Nr 1)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-080
Telefon
+81 531 8126

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski
Stanowisko
Profesor
E-mail
wojciech.polkowski@umlub.pl

Informacje ogólne

Klinika Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie została utworzona w 1997 roku. Jest jedynym ośrodkiem akademickim chirurgii onkologicznej południowo-wschodniej Polski.

Pierwszym Kierownikiem Kliniki został prof. Lucjan Kurylcio. 1 października 2002 roku, J.M. Rektor powierzył pełnienie obowiązków Kierownika Klinki dr. hab. Andrzejowi Stanisławkowi, współpracownikowi prof. L. Kurylcio. Rok później, w wyniku przeprowadzonego przez Radę Wydziału Lekarskiego konkursu, kierownictwo Kliniki objął chirurg i onkolog prof. dr hab. Wojciech Polkowski. W krótkim czasie nowy Kierownik Kliniki doprowadził do rozszerzenia zakresu operacji o chirurgię przewodu pokarmowego, głównie o nowotwory trzustki, wątroby i tarczycy.

 

W Klinice pracują zarówno specjaliści w dziedzinie chirurgii onkologicznej, jak również onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej, a także fizyk.

Klinika składa się z oddziału chirurgii oraz chemioterapii. Porady ambulatoryjne udzielane są w Poradniach Onkologicznej i Chirurgii Onkologicznej. Klinika zajmuje się skojarzonym leczeniem nowotworów piersi, układu pokarmowego, tarczycy, tkanek miękkich i skóry, w tym czerniaka. Od grudnia 2005 roku stosowana jest radioterapia śródoperacyjna (IORT). Wykonywane są operacje laparoskopowe z użuciem ultarsonografii śródoperacyjnej. Klinika dysponuje systemem do termo-ablacji guzów wątroby (RFA), a także nożem ultradźwiękowym do resekcji wątroby (CUSA). Od kwietnia 2004 roku wykonywane są biopsje węzła chłonnego wartowniczego metodą izotopowo-barwnikową. Od 2010 roku wdrożono do praktyki klinicznej chemioterapię dootrzewnową w hipertermii (HIPEC) oraz rekonstrukcję piersi za pomocą przeszczepu tłuszczu wzbogaconego komórkami macierzystymi, a także biopsję piersi wspomaganą próżnią.

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2021