Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka

Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka - logo
Ulica
ul. Radziwiłłowska 11 (Collegium Medicum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-080
E-mail
sekretariatfizjologia@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6080

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. Teresa Małecka-Massalska
Stanowisko
Profesor
E-mail
teresa.malecka-massalska@umlub.pl

Informacje ogólne

Zakład Fizjologii Człowieka istnieje od 1944 roku, od momentu utworzenia Wydziału Lekarskiego przy Uniwersytecie Marii Curii-Skłodowskiej, a od 1950 roku w Akademii Medycznej, obecnym Uniwersytecie Medycznym. Działalność naukową i dydaktyczną Zakładu od podstaw organizował prof. dr hab. Wiesław Hołobut, który do 1977 roku pełnił funkcję kierownika. W latach 1977-1993 Zakładem kierował prof. dr hab. Władysław Stążka, od 1993 do 2006 roku prof. dr hab. Andrzej Niechaj, od roku 2006 do 2014 prof. dr hab. Krystyna Lupa-Zatwarnicka, a od marca 2014 Zakładem kieruje dr hab. n. med. Teresa Małecka-Massalska.


Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka prowadzi działalność dydaktyczną i naukową, zatrudnia zatrudnia 12 pracowników naukowo-dydaktycznych, 5 pracowników dydaktycznych, 5 asystentów technicznych.

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2022