Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej

Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej - logo
Ulica
ul. prof. Antoniego Gębali 6 (USzD)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
Telefon
+48 81448 6030
Fax
+48 81448 6034

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Drabko
Stanowisko
Profesor
E-mail
katarzyna.drabko@umlub.pl

Informacje ogólne

Leczenie chorób nowotworowych u dzieci rozpoczęto w Lublinie w latach siedemdziesiątych w dawnym Instytucie Pediatrii Akademii Medycznej w Lublinie, który Ministerstwo Zdrowia utworzyło w 1970 roku w budynku przy ulicy Staszica 11, na bazie istniejącego Państwowego Szpitala Klinicznego Nr 3. Mali pacjenci cierpiący na białaczki i chłoniaki byli tam leczeni w ramach Kliniki Dzieci Młodszych oraz Kliniki Dzieci Starszych. Pionierkami lubelskiej hematologii były Panie: dr n. med. Grażyna Śladkowska i nieżyjąca już dr n. med. Maria Jakowicka. W roku 1974 powstała Polska Pediatryczna Grupa do spraw Leczenia Białaczek i Chłoniaków (PPGdsLBiCh), która wzorem podobnych grup w Europie i Ameryce Północnej wypracowała jednolite programy leczenia nowotworów w całej Polsce, co pozwoliło w następnych dekadach poprawić wyniki leczenia tych chorób. Ośrodek lubelski został członkiem PPGdsLBiCh w roku 1984.


Kolejnym etapem rozwoju onkologii i hematologii dziecięcej w Lublinie stało się utworzenie w dniu 8 grudnia 1992 roku Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej, którą od jej powstania kieruje prof. dr hab. Jerzy R. Kowalczyk. Klinika ta była pierwszą, otwartą w nowo wybudowanym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym przy ulicy Chodźki 2. Powstanie odrębnej jednostki oraz stworzenie zespołu specjalistów: lekarzy, pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych, psychologów i pedagogów pozwoliło coraz skuteczniej leczyć dzieci z nowotworami i innymi chorobami krwi. Od roku 1995 profesor Jerzy Kowalczyk pełni również funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej.


Klinika dysponuje łącznie 36 łóżkami. Prowadzi leczenie dzieci ze wszystkimi chorobami układu krwiotwórczego oraz nowotworami. Posiada warunki do pełnej diagnostyki tych chorób: cytomorfologicznej, cytochemicznej, immunologicznej (w tym badania na cytometrze przepływowym), cytogenetycznej (w tym metodą FISH) oraz genetyki molekularnej.


Klinika specjalizuje się w leczeniu: białaczek, chłoniaków złośliwych, choroby Hodgkina, wszystkich nowotworów litych (mózgu, kości, tkanek miękkich, zarodkowych), różnych postaci niedokrwistości, skaz krwotocznych (małopłytkowość i hemofilie). W klinice leczona jest także najpoważniejsza postać niewydolności szpiku – anemia plastyczna. Leczenie nowotworów prowadzone jest z zastosowaniem najnowocześniejszych metod: chemioterapii, chemioterapii wysokodawkowanej z pełnym leczeniem wspomagającym, radioterapii, ewentualnego leczenia operacyjnego. Wyniki leczenia chorób nowotworowych u dzieci są porównywalne do uzyskiwanych w najlepszych ośrodkach na świecie.
Ośrodek koordynuje w całym kraju programy leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej (program ALL-IC), histiocytozy oraz wspomagania psychologicznego. Prowadzi wszystkie rodzaje przeszczepów krwiotwórczych komórek macierzystych: allogeniczne od dawcy spokrewnionego i niespokrewnionego, autologiczne, haploidentyczne oraz ze zredukowanym kondycjonowaniem.


Oddział transplantacji szpiku dysponuje 4 miejscami do przeprowadzania tych wysokospecjalistycznych procedur. Klinika ma akredytację European Group of Blood and Marrow Transplantation (EBMT) na przeprowadzanie wszystkich rodzajów transplantacji oraz pobieranie komórek krwiotwórczych od dawców niespokrewnionych do przeszczepienia w innych, w tym zagranicznych ośrodkach. Oddział Przeszczepiania Szpiku Kostnego posiada pełny system nawiewu sterylnego powietrza. W roku 2012, po przeprowadzeniu modernizacji Pracowni Hematopoetycznych Komórek Progenitorowych zarówno Klinika, jak i Pracownia pomyślnie przeszły akredytacje Ministerstwa Zdrowia i Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek.


Na wyposażeniu kliniki znajduje się nowoczesny sprzęt: cytometr przepływowy, komora laminarna, inkubator, czytnik ELISA, zamrażarka głębokiego chłodzenia. Istnieje możliwość prowadzenia hodowli komórkowych, wykonywania badań metodą cytometrii przepływowej, zamrażania i długotrwałego przechowywania krwiotwórczych komórek macierzystych. Pracownia preparatyki wykorzystuje następujące metody badawcze: badanie przeżywalności komórek nowotworowych, badanie zaprogramowanej śmierci komórki (apoptozy), badanie gromadzenia cytostatyków przez komórki nowotworowe, określanie obecności białek lekooporności.


W pracowni cytogenetycznej znajduje się komputerowy system analizy obrazu Cytovision, aparaty PCR do analizy molekularnej jakościowej oraz aparat do PCR ilościowego (real-time PCR), sekwenator kapilarny oraz pozostały sprzęt do badań molekularnych. Klinika wyposażona jest w komory laminarne, kardiomonitory, pompy infuzyjne.


Klinika współpracuje z szeregiem instytucji naukowych i badawczych m.in. ze wszystkimi klinikami hematologii i onkologii dziecięcej w Polsce, z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Centrum Onkologii w Warszawie, Instytutem Genetyki PAN, Centrum Nowotworów Dziedzicznych w Szczecinie, Zakładem Radioterapii Regionalnego Centrum Onkologii w Lublinie, Zakładem Patomorfologii AM, Kliniką Neurochirurgii i Neurochirurgii Dzieci AM, Kliniką Ortopedii AM. Klinika prowadzi badania finansowane przez Komitet Badań Naukowych.


W rankingu szpitali i oddziałów szpitalnych przeprowadzonym przez Newsweek Polska w kolejnych dwóch latach 2004 i 2005, Klinika zajęła 2. miejsce w kraju wśród oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej. Ponadto przez wiele lat Klinika była organizatorem kolejnych cykli Polskiej Szkoły Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024