Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Elektroradiologii

Zakład Elektroradiologii - logo
Ulica
ul. Staszica 16 (SPSK Nr 1)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-081
E-mail
zaklad.elektroradiologii@umlub.pl
Telefon
+48 81534 0158
Imię i nazwisko
prof. dr hab. Radosław Pietura
Stanowisko
Profesor
E-mail
radoslaw.pietura@umlub.pl
Telefon
+48 81534 0158

Informacje ogólne

Zakład Elektroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie rozpoczął działalność w 2012 roku. Jest zakładem dydaktycznym prowadzącym zajęcia dla studentów kierunku Elektroradiologia. Jego pierwszy kierownik dr hab. Radosław Pietura to znany w Polsce radiolog zabiegowy i pionier wielu rodzajów zabiegów. Trzon bazy lokalowej, sprzętowej i personalnej dla Zakładu Elektroradiologii stanowi Zakład Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej SPSK 1 w Lublinie wykonujący szerokie spektrum badań obrazowych z zastosowaniem rezonansu magnetycznego, a także procedury z zakresu radiologii i neuroradiologii interwencyjnej. Personel naszego Zakładu stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez szkolenia wewnętrzne, zewnętrzne oraz własną pracę zawodową. Nasi pracownicy prowadzą także intensywną działalność naukową, rezultatem czego są publikacje oraz prezentacje na kongresach zawodowych.

Uczelnia

Kalendarz

Marzec 2023