Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Wirusologii z Laboratorium SARS

Zakład Wirusologii z Laboratorium SARS - logo
Ulica
ul. Chodźki 1 (Collegium Universum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
zwir@umlub.pl
Telefon
+48 81 448 6170, +48 81 448 6171

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Polz-Dacewicz
Stanowisko
Profesor
E-mail
malgorzata.polz-dacewicz@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6172
Nr pokoju
352 a

Informacje ogólne

LABORATORIUM SARS

ul. Chodźki 8,  20-093 Lublin
tel. (+48) 81-448-6180

tel. (+48) 81-448-6182

e-mail: zwir-sars@umlub.pl

www.zwir-lab.umlub.pl

 


Rys historyczny

Pierwsza Pracownia Wirusologii została zorganizowana przez prof. dr hab. Leona Jabłońskiego w ówczesnej Katedrze Mikrobiologii (mieściła się w budynku dawnego Collegium Maius przy ul. Lubartowskiej 85). W związku ze zmianami organizacyjnymi w 1977 roku na bazie tej pracowni powstał Zakład, a następnie Katedra i Zakład Epidemiologii.


W 1992 roku prof. dr Małgorzata Polz-Dacewicz (wówczas docent w Katedrze Epidemiologii) wystąpiła z inicjatywą i zorganizowała od podstaw, dzięki przychylności ówczesnych Władz Uczelni, Pracownię Diagnostyki Chorób Wirusowych. W 1999 roku Uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego AM zatwierdzoną przez Senat, uzyskała ona samodzielność organizacyjną i nazwę Samodzielna Pracownia Wirusologii, przekształconej następnie w 2000 roku w Zakład Wirusologii. W wyniku postępowania konkursowego pierwszym kierownikiem została prof. dr hab. n. med. Małgorzata Polz-Dacewicz. Obecnie Zakład Wirusologii ma swoją siedzibę w budynku Collegium Universum przy ul. Chodźki 1.


Zakres działalności
Zakład Wirusologii prowadzi działalność naukową, dydaktyczną, usługowo-diagnostyczną. W tak krótkim czasie udało się wyposażyć Zakład w nowoczesną aparaturę, umożliwiającą prowadzenie badań na poziomie molekularnym. Obecnie w Zakładzie istnieją dwie pracownie: Badań molekularnych oraz Hodowli komórek. Oprócz działalności naukowej i dydaktycznej Zakład prowadzi także działalność usługowo-dydaktyczną.


Stan zatrudnienia
W Zakładzie Wirusologii zatrudnionych jest obecnie 9 pracowników (4 naukowo-dydaktycznych, 2 mikrobiologów, 3 inżynieryjno-technicznych).

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024