Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Sekcja ds. Obsługi Studentów Polskojęzycznych

Sekcja ds. Obsługi Studentów Polskojęzycznych - logo
Ulica
ul. Chodźki 19 (TBV)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
Telefon
+48 81448 6309

Kierownik

Imię i nazwisko
mgr Marta Jakimiak
Stanowisko
Kierownik Sekcji
E-mail
marta.jakimiak@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6309
Nr pokoju
4

Informacje ogólne

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 103/2014 oraz Zarządzaniem Rektora Nr 104/2014 skargi i wnioski,

o których mowa w w/w Zarządzeniach, można składać w Pokoju Obsługi Studenta od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:30

 

 

 

Sekcja ds. Obsługi Studentów Polskojęzycznych

Kierownik

pok. 4

Marta Jakimiak

tel.: +48 81448 6309

e-mail: marta.jakimiak@umlub.pl

Pokój Obsługi Studenta
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:30

pok. 11

Ewelina Chęckiewicz

tel. + 48 81448 6304

e-mail: pos@umlub.pl

 

 

Kierunek lekarski:
- stacjonarne
- niestacjonarne

I rok

pok.4

Izabela Buczkowska

tel.: +48 81448 6303

e-mail: izabela.buczkowska@umlub.pl

 

II rok pok.12

Małgorzata Łukasik

tel.: +48 81448 6308

e-mail: malgorzata.lukasik@umlub.pl

III rok pok.12

 Katarzyna Łuka

tel. +48 81 448 6306

e-mail: katarzyna.luka@umlub.pl

 

IV rok pok.12

Agata Teterycz

tel.: +48 81448 6306

e-mail: agata.teterycz@umlub.pl

 

V rok

pok.12

Magdalena Daniewska

tel.: +48 81448 6306

e-mail: magdalena.daniewska@umlub.pl

 

VI rok

pok.4

Anna Marciniak-Tarkowska

tel.: +48 81448 6303

e-mail: anna.marciniak-tarkowska@umlub.pl

 

 

Program kształcenia :

 

Program Kształcenia i

Jakość kształcenia

dla kierunku lekarskiego

pok.4

Agnieszka Pytel

tel.:+48 81448 6303

e-mail: agnieszka.pytel@umlub.pl

 

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2021