Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Klinika Nefrologii Dziecięcej

Klinika Nefrologii Dziecięcej - logo
Ulica
ul. prof. Antoniego Gębali 6 (USzD)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
Telefon
+48 81718 5470
Fax
+48 81743 0117

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Przemysław Sikora
Stanowisko
Profesor
E-mail
przemyslaw.sikora@umlub.pl
Telefon
+48 81718 5460
Nr pokoju
5080

Informacje ogólne

Klinika Nefrologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wyodrębniła się z Kliniki Chorób Dzieci Młodszych Instytutu Pediatrii, kierowanej przez prof. dr hab. Antoniego Gębalę. Początkowo posiadała nazwę Kliniki Pediatrii i Nefrologii, a następnie od 2002 r. Kliniki Nefrologii Dziecięcej. Funkcję kierownika jednostki pełniła w latach 1993-1998 prof. dr hab. Irena Szajner-Milart, a w okresie 1998- 2016-  prof. dr hab. Maria Małgorzata Zajączkowska. Obecnie od 2016 r. Kliniką kieruje dr hab. n. med. Przemysław Sikora. Siedziba Kliniki znajduje się w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym (USD – poprzednio, DSK – Dziecięcy Szpital Kliniczny) w Lublinie przy ul. prof. Antoniego Gębali.

 

Klinika jest jednym z wiodących dziecięcych ośrodków nefrologicznych w Polsce. Prowadzi badania własne i współpracuje z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą w ramach badań wieloośrodkowych dotyczących m. in. problematyki wrodzonych chorób układu moczowego, w tym wad, tubulopatii i chorób metabolicznych, kamicy moczowej i nefrokalcynozy, nefropatii pozapalnych, nadciśnienia tętniczego, glomerulopatii, zaburzeń urodynamicznych i leczenia nerkozastępczego.  Ich wyniki są publikowane w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych (m. in. „Journal of the American Society of Nephrology”, „Kidney International”, „Nephrology Dialysis Transplantation”, Pediatric Nephrology”, Scandinavian Journal of Nephrology and Urology”, Clinical Nephrology”, Urological Research”, Renal Failure”, European Journal of Human Genetics”, „European Journal of Pediatrics”, „Archives of Medical Research”). Dorobek ostatnich 10 lat obejmuje 64 prace pełnotekstowe i monografie o współczynniku wpływu IF 74,327 i PK- 934. Wyniki prowadzonej działalności naukowej są przedstawiane na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych. Pracownicy Kliniki są aktywnymi członkami polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych m. in. Polskiego Towarzystwa Nefrologii (PTN) Dziecięcej (PTNefD), Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Międzynarodowego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej (IPNA), Niemieckiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej (GPN), Niemieckiego Towarzystwa Nefrologii (DGN) oraz Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Asystenci Kliniki byli organizatorami lub współorganizatorami wielu kongresów naukowych krajowych i międzynarodowych. W maju 2013 roku Klinika była gospodarzem XII Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. W ramach pracy jednostki prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów UM w Lublinie, a także szkolenie specjalizacyjne młodych lekarzy.

 

Klinika posiada wykwalifikowaną kadrę naukową i lekarską – siedmiu specjalistów pediatrii i nefrologii, w tym pięciu specjalistów ostatnio utworzonej nefrologii dziecięcej. Ponadto w ramach Oddziału Pediatrii i Nefrologii pracuje dodatkowo 2 lekarzy szpitalnych, 3 rezydentów oraz 17 pielęgniarek. Stałych konsultacji udziela psycholog i dietetyk kliniczny.

 

Jednostka współpracuje stale z innymi jednostkami specjalistycznymi w ramach USD, oraz UM w Lublinie oraz z licznymi ośrodkami nefrologii dziecięcej w Polsce i za granicą, m. in. z Instytutem Genetyki Uniwersytetu w Kolonii, Kliniką Dziecięcą Uniwersytetu w Munster oraz Kliniką Dziecięcą Uniwersytetu w Bonn. 

 

Struktura Kliniki Nefrologii Dziecięcej

  1. 25-łóżkowy Oddział.
  2. Stacja Dializ.
  3. Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej.
  4. Pracownia Urodynamiczna.
  5. Pracownia Ultrasonograficzna.
  6. Pracownia bioimpedancji i ABPM.
  7. Pracownia diagnostyki metabolicznej kamicy, nefrokalcynozy i chorób rzadkich.
  8. Poradnia Nefrologiczna.

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2021