Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra i Zakład Psychologii

Katedra i Zakład Psychologii - logo
Ulica
ul. Chodźki 7 (Collegium Academicum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
katedraizakladpsychologii@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6600

Kierownik

Imię i nazwisko
dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz
Stanowisko
Profesor uczelni
E-mail
marzena.samardakiewicz@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6600
Nr pokoju
103

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2022