Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Kosmetologii i Medycyny Estetycznej

Zakład Kosmetologii i Medycyny Estetycznej - logo
Ulica
ul. Chodźki 1 (Collegium Universum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
Imię i nazwisko
dr hab. n. med. Joanna Bartosińska
Stanowisko
Profesor uczelni
E-mail
joanna.bartosinska@umlub.pl

Informacje ogólne

Zakład Kosmetologii i Medycyny Estetycznej powstała w 2009 roku w ramach projektu UNIWERSYTET NOWOCZESNY /2009-2012/ Fundusze Europejskie. Nabór studentów na studia licencjackie pierwszego stopnia odbył się w roku akademickim 2009/2010. Kierownikiem Pracowni została dr n. med. Ewa Szpringer. W tym okresie Zakład została wyposażona w specjalistyczną aparaturę i urządzenia umożliwiające prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych. Zakład współpracuje z najlepszymi firmami z dziedziny kosmetologii i medycyny estetycznej. Pierwsze absolwentki obroniły pracę licencjacką i uzyskały tytuł licencjata w zakresie kosmetologii w roku akademickim 2011/2012. Od 2013 do 2018 roku funkcję p.o. kierownika pełniła dr n. med. Iwona Jazienicka na stanowisku adiunkta. Obecnie obowiązki kierownika pełni dr hab. n. med. Joanna Bartosińska na stanowisku adiunkt, pracownikami są: mgr Anna Sokołowska na stanowisku asystenta, mgr Ewa Załuska - na stanowisku asystent, dr n. o. zdr. Ewelina Firlej - na stanowisku asystent, lek. med. Anita Wdowiak - Filip na stanowisku młodszy asystent.


Przy Pracowni Kosmetologii funkcjonuje Studenckie Koło Naukowe CosmeticUM. Studentki uczestniczą w wielu Konferencjach. W 2012 roku otrzymały I nagrodę w sesji plakatowej „Zastosowanie kwasu hialuronowego w medycynie i kosmetologii”

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2022