Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych

Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych - logo
Ulica
ul. Jaczewskiego 8 (Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr4)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-090
Telefon
+48 81 724 46 68

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. Beata Matyjaszek-Matuszek
Stanowisko
Profesor
E-mail
beata.matyjaszek-matuszek@umlub.pl

Informacje ogólne

W 1992 roku dokonała się reorganizacja Kliniki Hematologii, z której wyłoniła się Klinika Reumatologii oraz w oparciu o bazę łóżkową Oddz. Chorób Wewnętrznych, z którego powstała początkowo Klinika Interny, przemianowana następnie na II Klinikę Chorób Wewnętrznych. W roku 2000 przekształcona została w Klinikę Endokrynologii mocą decyzji Rektora i Senatu AM z dnia 15 listopada 2000 roku.

 

Stan osobowy pracowników zwiększył się z 5 osób do 9. Obecnie w Klinice pracuje doświadczony zespół lekarski składający się z 15 specjalistów, 5 endokrynologów, 2 diabetologów i 8 lekarzy w trakcie specjalizacji oraz profesjonalny zespół pielęgniarski. Klinika posiada szerokie możliwości prowadzenia diagnostyki biochemicznej, hormonalnej i obrazowej. W ciągu roku w Klinice hospitalizowanych jest około 450 pacjentów. Przy Klinice Endokrynologii działają dwie poradnie specjalistyczne: Endokrynologiczna oraz Diabetologiczna. W ramach Poradni Diabetologicznej realizowana jest opieka nad pacjentkami z cukrzycą ciążową oraz terapia cukrzycy typu 1 osobistymi pompami insulinowymi.

 

Od początku swego istnienia nasza Klinika przejawiała dużą aktywność naukową i zawodową. W przeszłości wielu lekarzy z makroregionu lubelskiego, a także z terenu kraju, odbywało u nas staże do specjalizacji z chorób wewnętrznych, endokrynologii oraz diabetologii, nie licząc stażystów podyplomowych. W ramach współpracy z Lubelską Izbą Lekarską gościliśmy również lekarzy endokrynologów polskiego pochodzenia z krajów byłego Związku Radzieckiego.

     

Rokrocznie nasi koledzy czynnie uczestniczą w krajowych i zagranicznych zjazdach naukowych, konferencjach i sympozjach,  prezentując wyniki badań prowadzonych w Klinice.

 

Praca pt. „Ocena wyrównania metabolicznego, rodzaju i częstości późnych powikłań oraz chorób towarzyszących u leczonych ambulatoryjnie chorych na cukrzycę”, uzyskała I miejsce w Konkursie „Leczenie holistyczne cukrzycy. Dążenie do osiągania celów leczniczych” – kwiecień 2005 roku i była prezentowana na X Jubileuszowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w maju 2005 roku. Kolejna nagrodzona praca pt. „Ocena wyrównania metabolicznego, rodzaju i częstości późnych powikłań oraz chorób towarzyszących u leczonych ambulatoryjnie chorych na cukrzycę” w konkursie prac naukowych w czerwcu 2006 roku uzyskała 1. nagrodę.

 

Kolejne wyróżnienie to praca pt. „Jakość życia pacjentów z cukrzycą typu 2 po wdrożeniu insulinoterapii” przedstawiona podczas Międzynarodowego forum Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych w Krakowie w listopadzie 2010 roku.

 

Nasze kontakty naukowe obejmują również liczne pobyty i staże w renomowanych krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych (Mayo Clinic, Walter Reed Hospital, USA).

 

Klinika Endokrynologii we współpracy z Kliniką Położnictwa i Neonatologii objęła również nadzorem specjalistycznym kobiety ciężarne z cukrzycą, hospitalizowane w SPSK – 4.

 

Przykliniczne Poradnie Endokrynologiczna i Diabetologiczna działające w ramach SPSK nr 4, szpitala o III° referencyjności, udzielają porad specjalistycznych (ponad 7000 tys. rocznie) w zakresie endokrynologii i diabetologii.

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024