Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra i Klinika Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej

Katedra i Klinika Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej - logo
Ulica
ul. Chmielna 1 (Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-079
Telefon
+81 53 28 601

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab., dr h.c. Robert Rejdak
Stanowisko
Profesor
E-mail
robert.rejdak@umlub.pl

Informacje ogólne

Działalność Katedry

W 2017 roku Katedra i Klinika Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej kierowana przez prof. dr. hab. n. med. Roberta Rejdaka jako jedyna placówka z Polski została przyjęta do współpracy w ramach Europejskich Sieci Referencyjnych Okulistycznych Chorób Rzadkich ERN EYE. Ponadto jest ona także Ogólnopolskim Centrum Urazów Oka oraz jedyną w Europie Środkowej i Wschodniej filią Europejskiej Szkoły Zaawansowanych Studiów Okulistycznych ESASO, która organizuje szkolenia według najnowszych standardów dotyczących chirurgii oka.

 

 

 

About us

In 2017 Chair and Department of General and Paediatric Ophthalmology led by Professor Robert Rejdak, MD, PhD as the only Polish Department of Ophthalmology has been invited to work in the framework of European Reference Network – Eye Diseases (ERN EYE).

 

Furthermore, it is also a Polish National Centre For Eye Injuries and the only department of European School for Advanced Studies in Ophthalmology (ESASO) in Central and Eastern Europe, which organises trainings in accordance with the latest international standards in eye surgery.

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024