Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra i Zakład Medycyny Jamy Ustnej

Pracownia Stomatologii Przedklinicznej

Pracownia Stomatologii Przedklinicznej - logo
Ulica
ul. Chodźki 6 (Uniwersyteckie Centrum Stomatologii)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
preclinicaldentistry@umlub.pl

p.o. Kierownika

Imię i nazwisko
dr n. med. Jarosław Sobieszczański
Stanowisko
Profesor uczelni
E-mail
jaroslaw.sobieszczanski@umlub.pl

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022