Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Samodz. Pracownia Med. Czynności Ratunkowych

Samodz. Pracownia Med. Czynności Ratunkowych - logo
Ulica
ul. Chodźki 4 (Centrum Symulacji Medycznej)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022