Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Dział Kadr

Dział Kadr - logo
Ulica
al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059

Kierownik

Imię i nazwisko
mgr Beata Jarocka-Maron
Stanowisko
Kierownik Działu
E-mail
beata.jarocka-maron@umlub.pl
Nr pokoju
134

Informacje ogólne

Kierownik działu kadr:

mgr Beata Jarocka-Maron

e-mail: beata.jarocka-maron@umlub.pl

 

Pracownicy działu kadr:

mgr Barbara Bielecka

Samodzielny specjalista

tel. +48 81448 5224

e-mail: barbara.bielecka@umlub.pl

pokój 137 (I piętro)

Sprawy kadrowe nauczycieli akademickich Wydziału Lekarskiego (jednostki kliniczne dawnego WL-D oraz jednostki teoretyczne).

mgr Paulina Otolińska

Specjalista

tel. +48 81448 5225

e-mail: paulina.otolinska@umlub.pl

pokój 137 (I piętro)

Sprawy kadrowe nauczycieli akademickich Wydziału Lekarskiego (jednostki kliniczne dawnego II WL).

mgr inż. Dorota Wójcik

Specjalista

tel. +48 81448 5224

e-mail: dorota.wojcik1@umlub.pl

pokój 137 (I piętro)

Sprawy kadrowe nauczycieli akademickich Wydziału Nauk o Zdrowiu.

mgr Edyta Kulczycka-Rębisz

Młodszy specjalista

tel. +48 81448 5223

e-mail: edyta.kulczycka-rebisz@umlub.pl

pokój 134 (I piętro)

Sprawy kadrowe nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Medycznych.

mgr Agata Szuwar

Referent

tel. +48 81448 5225

e-mail: agata.szuwar@umlub.pl

pokój 137 (I piętro)

Sprawy kadrowe nauczycieli akademickich Wydziału Lekarsko-Dentystycznego i Wydziału Farmaceutycznego.

mgr Aleksandra Polesiak

Specjalista

tel. +48 81448 5220

e-mail: aleksandra.polesiak@umlub.pl

pokój 24 (parter)

Sprawy kadrowe nauczycieli akademickich Wydziału Biomedycznego.

 

Sprawy kadrowe pracowników administracji: jednostki podległe Kanclerzowi UM oraz Kwestorowi UM.

mgr Magdalena Gevorgyan

Samodzielny specjalista

tel. +48 81448 5220

e-mail: magdalena.gevorgyan@umlub.pl

pokój 24 (parter)

Sprawy kadrowe pracowników administracji Centrum Kształcenia Podyplomowego, Centrum Transferu Wiedzy, Wydawnictwo UM, Ośrodek Medycyny Doświadczalnej, CEM, CWNiR

mgr Iwona Banak-Nowacka

Specjalista

tel. +48 81448 5229

e-mail: iwona.banak-nowacka@umlub.pl

pokój 134 (I piętro)

Sprawy kadrowe pracowników technicznych i badawczo-technicznych Wydziału Lekarskiego (jednostki kliniczne), Wydziału Lekarsko-Dentystycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu.

 

Sprawy kadrowe pracowników Biblioteki Głównej

mgr inż. Marta Grzesiuk

Referent

tel. +48 81448 5229

e-mail: marta.grzesiuk@umlub.pl

pokój 134 (I piętro)

Sprawy kadrowe pracowników technicznych i badawczo-technicznych Wydziału Lekarskiego (jednostki teoretyczne), Wydziału Farmaceutycznego, Wydział Biomedycznego oraz Wydziału Nauk Medycznych.

 

Sprawy kadrowe pracowników administracji: Ośrodek Informatyzacji, Ośrodek Komunikacji i Promocji, Ośrodek Organizacyjno-Legislacyjny, Ośrodek Wymiany Akademickiej i Projektów Edukacyjnych

mgr Maria Dunaj

Specjalista

Tel. +48 81448 5226

e-mail: maria.dunaj@umlub.pl

pokój 25 (parter)

Obsługa projektów.

 

Sprawy kadrowe pracowników finansowanych z kosztów zewnętrznych.

mgr Iwona Mazur

Specjalista

Tel. +48 81448 5226

e-mail: iwona.mazur1@umlub.pl

pokój 25 (parter)

Obsługa projektów.

 

lic. Katarzyna Krotkie-Budzyńska

Referent

tel. +48 81448 5223

e-mail: katarzyna.krotkie-budzynska@umlub.pl

pokój 134 (I piętro)

 

Sprawy kadrowe lekarzy-rezydentów.

Organizacja staży (MUP, PUP).

Koordynowanie praktyk zawodowych.

Prowadzenie rejestru wyjazdów służbowych.

Wydawanie legitymacji nauczycieli akademickich.

 

Alina Orlik

Samodzielny specjalista

tel. +48 81448 5227

e-mail: alina.orlik@umlub.pl

pokój 24 (parter)

Sprawy emerytalno-rentowe pracowników Uczelni.

 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek – czwartek

9.00 – 14.00

mgr Justyna Rybińska

Specjalista

tel. +48 81448 5224

e-mail: justyna.rybinska@umlub.pl

Długotrwała absencja do 2025 r.

 

 

 

 

Harmonogram pracy zdalnej

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
Beata Jarocka-Maron
KIEROWNIK DZIAŁU
        Z
Magdalena Gevorgyan         Z
Aleksandra Polesiak       Z  
Maria Dunaj         Z
Iwona Banak-Nowacka         Z
Marta Grzesiuk       Z  
Barbara Bielecka         Z
Dorota Wójcik       Z  
Edyta Kluczycka-Rębisz   Z      
Paulina Otolińska     Z    
Agata Szuwar       Z  
Katarzyna Krotkie-Budzyńska     Z    
Z - STAŁE DNI PRACY ZDALNEJ

 

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024