Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej

Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej - logo
Ulica
ul. Jaczewskiego 8 (Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr4)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-090
E-mail
tchir@spsk4.lublin.pl
Telefon
+48 81724 4900
Fax
+48 81724 4522

Kierownik

Imię i nazwisko
dr hab. n. med. Marek Sawicki
Stanowisko
Profesor uczelni
E-mail
marek.sawicki@umlub.pl

Informacje ogólne

Początki działalności Kliniki sięgają roku 1971 jako Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Serca. W 1997 roku uchwałą Senatu Akademii Medycznej powstały dwie osobne jednostki: Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej oraz Klinika Kardiochirurgii. Od tego roku, jako samodzielna jednostka, Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej prowadziła aktywną działalność na rzecz rozwoju torakochirurgii w województwie lubelskim. W tutejszej Klinice, jako jednej z pierwszych w Polsce, przeprowadzono pionierskie zabiegi wideotorakoskopii. W dniu 31 marca 2012 roku Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie zakończył realizację projektu pt. „Utworzenie Makroregionalnego Centrum Inwazyjnej Diagnostyki i Chirurgicznego Leczenia Raka Płuc w SPSK Nr 4 w Lublinie”. Projekt realizowany był przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Działanie 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, Priorytet XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia wysokości 85% wydatków kwalifikowanych, natomiast 15% wydatków kwalifikowanych sfinansowanych zostało przez Ministerstwo Zdrowia. Ogółem wartość projektu wyniosła: 9 682 955,43zł.

 

Projekt swoim zakresem obejmował modernizację Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej oraz zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego dla potrzeb Kliniki. W ramach remontu Kliniki dostosowano pomieszczenia do obecnie obowiązujących przepisów budowlanych i sanitarnych, nastąpiła poprawa funkcjonalności Kliniki oraz wymiana zużytych elementów budowlanych i instalacyjnych. Zmieniono układ wielkości niektórych pomieszczeń, wymieniono wszystkie drzwi wewnętrzne, dostosowując ich szerokość do obowiązujących przepisów. Wykonano łazienki przy salach chorych. Zmodernizowano instalacje: elektryczne, c.o., gazów medycznych, technologiczne, wodno-kanalizacyjne, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Stworzono osobny pokój socjalny dla personelu średniego. Wyposażono w sprzęt medyczny 4-łóżkową salę opieki pooperacyjnej oraz zakupiono 22 łóżka do sal chorych i 1 awaryjne przechowywane w magazynie oraz wyposażono sale chorych w niezbędny sprzęt. Wydzielono i wyposażono pracownię endoskopii inwazyjnej drzewa oskrzelowego. Wykonano instalację łączy komputerowych umożliwiających sprzęgnięcie Kliniki z zintegrowanych systemem informatycznym Szpitala oraz monitorowania chorych znajdujących się w ramach oddziału. Wydzielono osobny gabinet dla lekarza dyżurnego, co pozwoliło na przekształcenie dotychczasowego pomieszczenia w niewielką salę konferencyjną wykorzystywaną m.in. do działalności dydaktycznej na potrzeby Uniwersytetu Medycznego.

 

Obecnie w Klinice zatrudnionych jest 6 pracowników naukowo-dydaktycznych. Rocznie wykonywanych jest około 700 zabiegów z pełnego zakresu procedur torakochirurgicznych.

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024