Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Biuro Prorektora ds. Klinicznych

Biuro Prorektora ds. Klinicznych - logo
Ulica
al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
Imię i nazwisko
mgr inż. Magdalena Rutkowska
Stanowisko
Młodszy specjalista
E-mail
magdalena.rutkowska@umlub.pl
Telefon
+ 48 81 448 5340
Nr pokoju
109

Zespół ds. Wstępnej Analizy

Koordynator:

 

Dr hab. n. med. Marek Sawicki

 

Prorektor ds. Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Z-ca Koordynatora:

 

Prof. dr hab. n. med. Kamil Torres

 

Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki

Conkowie:

 

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Stepulak

 

Prorektor ds. Nauki

 

Mgr Ewa Abramek

 

Kanclerz

 

Mgr Teresa Tyzo

 

Zastępca Kanclerza - Kwestor

Sekretarz:

 

Mgr inż. Magdalena Rutkowska

Sekretariat Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

 Zespół ds. wstępnej analizy materiałów kierowanych na posiedzenie Senackiej Komisji Zasobów i Budżetu

 Regulamin Zespołu WAMK

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022