Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra i Zakład Chemii Medycznej

Katedra i Zakład Chemii Medycznej - logo
Ulica
ul. Chodźki 4a (Collegium Pharmaceuticum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
Telefon
+48 81448 6190

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Jacek Kurzepa
Stanowisko
Profesor
E-mail
jacek.kurzepa@umlub.pl

Dla studentów

Studenckie Koło Naukowe

Studenckie Koło Naukowe działające od 2012 roku przy Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej pod opieką dr Anny Boguszewskiej-Czubara prowadzi badania nad:

  1. Rolą i znaczeniem krzemu w stanach fizjologicznych i patologicznych.
  2. Zmianami składu aminokwasowego płynów ustrojowych i tkanek w fizjologii i patologii.
  3. Oznaczaniem markerów obrotu kostnego u chorych na osteoporozę oraz ze złamaniami kości długich.
  4. Wpływem substancji psychoaktywnych na równowagę oksydacyjno-antyoksydacyjną organizmu.

 

Członkowie koła, pod opieką pracowników naukowych, prowadzą własne prace badawcze, których wyniki prezentują zarówno na Zjazdach i Konferencjach Studenckich Kół Naukowych, jak i Ogólnopolskich Konferencjach tematycznych.

 

Szczegółowe informacje i zapisy

dr Anna Boguszewska-Czubara

e-mail: anna.boguszewska-czubara@umlub.pl
tel. +48 81535 6194

pokój 324

 

Katedra i Zakład Chemii Medycznej

ul. Chodźki 4A

20-093 Lublin

 

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022