Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Wydział Biomedyczny

Wydział Biomedyczny - logo
Ulica
ul. Chodźki 7 (Collegium Academicum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
dziekanat.biomedyczny@umlub.pl
Telefon
+48 81 448 7300

Dziekan

Imię i nazwisko
dr hab. n. farm. Anna Błażewicz
Stanowisko
Profesor uczelni
E-mail
anna.blazewicz@umlub.pl
Telefon
+48 81448 7305
Nr pokoju
8

Informacje ogólne

Strona Dziekanatu Wydziału Biomedycznego


O studiach prowadzonych na Wydziale Biomedycznym

Biomedycyna

Studia I stopnia

 

studia stacjonarne o profilu ogólnoakademickim

trwają 3 lata (6 semestrów)

wymagana ilość punktów ECTS do ukończenia studiów 180

 

Praktyki wakacyjne:

po I roku – praktyka w laboratorium diagnostycznym (140 godzin)

po II roku – praktyka w Zwierzętarni (140 godzin)

po II roku studenci kończą kurs Badań na

zwierzętach uzyskując Certyfikat.

 

Celem studiów I stopnia na kierunku Biomedycyna jest wykształcenie absolwenta, który zdobędzie wiedzę dotyczącą struktury i funkcji organizmu ludzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem roli procesów biologicznych i chemicznych zachodzących na poziomie komórkowym i molekularnym w warunkach zdrowia i choroby oraz wpływu na nie czynników genetycznych i środowiskowych. Pozwoli to studentowi na zrozumienie metod stosowanych w badaniach naukowych, diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu przebiegu chorób.

 

 

Studia II stopnia

 

studia stacjonarne o profilu ogólnoakademickim

trwają 2 lata (4 semestry)

wymagana ilość punktów ECTS do ukończenia studiów: 120

 

Celem studiów II stopnia na kierunku Biomedycyna jest wykształcenie przyszłych naukowców w dziedzinie nauk medycznych poprzez intensywne szkolenia naukowe oparte na zdobywaniu wiedzy, pozyskiwaniu i interpretacji nowych informacji oraz wykorzystaniu najnowocześniejszych technik badawczych. Oczekuje się, że program będzie stymulować studentów do krytycznego myślenia i niezależności wymaganej do rozwiązania konkretnego problemu badawczego. Program zapewnia najnowszą wiedzę i niezbędne umiejętności praktyczne dla kariery naukowej w dziedzinie medycyny, dotyczące funkcjonowania ludzkiego ciała w zdrowiu i chorobie. Obejmuje poznanie procesów na poziomie molekularnym, komórkowym, narządowym i organizmu oraz interakcje z czynnikami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi w środowisku. Koncentruje się na zrozumieniu mechanizmów chorobowych na poziomie molekularnym, szczególnie w przypadku najczęstszych i powszechnych chorób, w celu opracowania przyszłych metod diagnozowania i leczenia tych chorób. Program zapewniając studentom naukę i różne szkolenia w środowisku akademickim (krajowym i zagranicznym), zorientowany jest na wysokiej jakości badaniach naukowych, które stymulują studentów intelektualnie, dając im jednocześnie wybór szerokiego wachlarza możliwości późniejszego zatrudnienia w przemyśle, centrach badawczych i społeczeństwie. Absolwent może kontynuować kształcenie w Szkole Doktorskiej.

 

 

Dietetyka

Studia I stopnia

 

Studia stacjonarne o profilu praktycznym

Studia trwają 3 lata (6 semestrów)

liczba godzin praktyk: 840

wymagana ilość punktów ECTS do ukończenia studiów: 180

 

Dietetyka I stopień cykl: 2020-2023

 

Praktyki zawodowe:

 • V semestr: Praktyka w domu pomocy społecznej - 70 godzin
 • VI semestr: Praktyka: Szpital dorosłych - 350 godzin

 

Dietetyka I stopień cykl: 2021-2024

 

Praktyki zawodowe:

 • I semestr: Praktyka technologia potraw – 70 godzin
 • II semestr: Praktyka wstępna: szpital – 105 godzin
 • III semestr: Praktyka w zakresie dietoterapii – 105 godzin
 • IV semestr: Praktyka w zakresie poradnictwa dietetycznego – 70 godzin
                    Praktyka – szpital dziecięcy – 70 godzin
 • V semestr: Praktyka w domu pomocy społecznej – 70 godzin
 • VI semestr: Praktyka – szpital dorosłych – 350 godzin

 

Dietetyka I stopień cykl: 2022-2025

 

 Praktyki zawodowe:

 • II semestr: Praktyka w szpitalu - Dział żywienia - 4 tygodnie (120 godzin)
 • III semestr: Praktyka w poradni dietetycznej - 3 tygodnie (90 godzin)
 • IV semestr: Praktyka w szpitalu: klinika/oddział - 4 tygodnie (120 godzin)
 • Praktyki międzysemestralne - 4 tygodnie (120 godzin)
 • V semestr: Praktyka w szpitalu dziecięcym - Oddział pediatryczny - 3 tygodnie (90 godzin)
 • VI semestr: Praktyka w szpitalu: oddział/klinika - 6 tygodni (180 godzin)

 

Studia kształcą specjalistów w zakresie dietetyki i żywienia człowieka, którzy w oparciu o wyszkolenie medyczne i kliniczne będą przygotowani do wykonywania medycznego zawodu dietetyk w wielu obszarach aktywności zawodowej, z uwzględnieniem postępowania żywieniowego w leczeniu chorób dietozależnych w różnych specjalnościach klinicznych i profilaktyki chorób dietozależnych.

Student zdobywa zaawansowaną wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia osób zdrowych i chorych, planowania  racjonalnego żywienia, doboru diety w różnych stanach chorobowych oraz prowadzenia profesjonalnej edukacji żywieniowej. Nabywa kompetencje umożliwiające budowanie relacji terapeutycznej z pacjentem, a także dotyczące technologii przygotowywania i kontrolowania jakości produktów żywnościowych i potraw.

 

 

Studia II stopnia

 

Studia stacjonarne o profilu ogólnoakademickim

Studia trwają 2 lata (4 semestry)

wymagana ilość punktów ECTS do ukończenia studiów: 120

 

Program kształcenia oferuje rozwinięcie i pogłębienie wyszkolenia medycznego i klinicznego w zakresie dietetyki i żywienia człowieka zdrowego i chorego, kładąc nacisk na te aspekty działalności dietetyka, które dotyczą współczesnych zagrożeń zdrowotnych (prewencja pierwotna i wtórna chorób dietozależnych), a także profesjonalnego wkładu dietetyka do działalności zespołów terapeutycznych i promujących zdrowie. Studia obejmują prawne, organizacyjne i marketingowe aspekty zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej o profilu dietetycznym. Absolwent przygotowany jest do pracy w zawodzie Dietetyka w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego, organizacjach konsumenckich, komercyjnych, publicznych placówkach sportowych i rekreacyjnych. Może kontynuować kształcenie w Szkole Doktorskiej.

 

Dietetyka II stopień cykl 2021-2023

 

Praktyki zawodowe:

 • I semestr: do wyboru 1 z 3:
  Praktyka w poradni dietetycznej- 40 godzin
  Praktyka – szpital dorosłych – 40 godzin
  Praktyka w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego – 40 godzin
 • II semestr: Praktyka w stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – 40 godzin
 • III semestr: Praktyka – szpital dziecięcy – 40 godzin

 

Dietetyka II stopień cykl 2022-2024

 

Praktyki zawodowe: 

 • I semestr: Praktyka w poradni dietetycznej- 40 godzin
 • II semestr: Praktyka w szpitalu dla dorosłych – 40 godzin
 • III semestr: Praktyka w szpitalu dziecięcym – 40 godzin

 

Koordynator praktyk: dr n. roln. Renata Krzyszycha

 

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2023